Analiza numerologică a numelui şi a prenumelui permite dezvăluirea trăsăturilor caracterului, precum şi aspiraţiile, capacităţile şi mijloacele de realizare pe care persoana le are la îndemână.

Pentru rezultate concludente, trebuie să luaţi în considerare prenumele şi numele de familie declarate la naştere. În cazul femeilor, analiza se face pornind deStudiul numelui la numele de fată. Ţineţi cont de toate literele, mai ales când este vorba de prenume compuse. Dacă prenumele dv. uzual nu este cel care vi s-a dat la naştere, indiferent de motiv, trebuie să faceţi studiul de bază cu prenumele de origine. Pseudonimele pot fi analizate separat. Ele reprezintă însă o influenţă exterioară, legată de viaţa profesională sau socială, dar nu schimbă cu nimic amprenta naşterii.

După cifrarea numelui şi a prenumelui, se obţine o serie de numere, după cum urmează:

Numărul de expresie reprezintă sinteza prenumelui şi numelui. El reprezintă personalitatea aşa cum apare lumii exterioare.

Numărul activ rezultă din cifrarea prenumelui şi reprezintă partea manifestă a caracterului şi comportamentului.

Numărul ereditar rezultă din cifrarea numelui de familie, reprezentând faţada socială şi influenţa ereditară.

Numărul intim este dat de vocale, reprezentând potenţialităţile, aspiraţiile profunde şi experienţa emoţională sau afectivă.

Numărul de realizare este dat de consoane, reprezentând mijloacele de realizare materială şi profesională.

Tabelul karmic reprezintă lecţiile existenţei, încercările prin care trebuie să treci, obstacolele de depăşit, "datoriile" de plătit, lecţii pe care e bine să le înţelegem pentru a progresa şi a dobândi un echilibru mai bun sau o existenţă pozitivă.


Completând literă cu literă prenumele şi numele, veţi afla semnificaţiile numerologice ale numelui dumneavoastră.

(notă: butonul <- şterge caracterul final; ultimul buton din seturi inserează spaţiu)

 

 
Date personale
     

Prenume   
Nume