Partea SpirituluiDacă Partea Norocului reprezintă şansa de a obţine privilegii ori satisfacţii de ordin material, Partea Spiritului reprezintă un loc ce relevă psihismul persoanei şi calităţi precum atenţia, concentrarea, convingerea, motivaţia sau iniţiativa.

În astrologia tradiţională, Punctul Norocului s-a bucurat de o atenţie mult mai mare comparativ cu Punctul Spiritului, poate şi datorită faptului că oamenii sunt mult mai preocupaţi de aspectele tangibile ale vieţii şi de evoluţia lor socială şi materială în detrimentul celei spirituale. Astrologii antici considerau însă că Partea Norocului reprezintă doar o jumătate a întregului. Potrivit lui J. Firmicus, Partea Norocului arată "calitatea vieţii", în timp ce Partea Duhului ne arată "esenţa sufletului". Cele două puncte sunt simetrice faţă de Ascendent, reflectând polaritatea fundamentală Soare-Lună sau zi-noapte. Dacă Punctul Norocului mai este numit şi Ascendent Lunar, Punctul Spiritului este considerat un loc al Soarelui, fiind legat de calităţile spirituale şi intelectuale, de hotărâre şi voinţă.

 

Partea Spiritului reprezintă reversul Părţii Norocului, având următoarea formulă de calcul:

Ascendent - Lună + Soare, în cazul naşterii diurne

Ascendent + Lună - Soare, în cazul naşterii nocturne

 

Partea Spiritului mai poartă denumirea de Daimon, de la termenul grecesc "daimon" care desemnează o fiinţă supranaturală, o stare intermediară, un mesager între zei şi oameni. Pentru Socrate, starea naturală a Spiritului în om este asociată Binelui, prin eudaimonie (în gr. veche, "eu"=bine, "daimon"=conştiinţă) înţelegându-se fericirea. La Aristotel întâlnim un concept echivalent, partea intelectivă din "pneuma" care străbate corpul şi reprezintă priincipiul vieţii. În filosofia stoică, daimonii erau scântei ale divinităţii prezente în toate fiinţele inteligente, iar în mitologia romană, le corespund Geniile, spirite tutori sau îngerii care ghidează persoanele prin viaţă. Julius Firmicus este cel care leagă Punctul Spiritului de Bonus Daemon (Îngerul Păzitor).

Punctul Spiritului (PS) reprezintă aşadar un loc în care suntem ghidaţi, protejaţi sau inspiraţi de puterea divină, în care intrăm în contact cu esenţa sufletului nostru şi realizăm legătura directă cu Creatorul prin duh.

 

Pentru a afla în ce semn se află Punctul Spiritului pe harta dumneavoastră natală, consultaţi puncte arabice.În interpretarea PS, se ţine cont de semnul şi casa în care este situat, dar şi de modul în care este amplasat stăpânul semnului sau casei respective, precum şi de eventualele conjuncţii pe care PS le face cu diverse planete. Astfel, dacă PS este în conjuncţie sau în semn cu o benefică, iar stăpânul său se află în domiciliu sau în exaltare, atunci nativul se va bucura de un destin fericit.

 

Redăm câteva semnificaţii ale PS în semne, care pot fi extinse şi la case, prin asocierea semn-casă.

 

Punctul Spiritului în Berbec sau în casa I

Voinţa şi puterea specifice acestei zodii, tendinţa spre agresivitate şi dorinţa de luptă pot fi transformate în forţe spirituale, fiind puse în slujba binelui. Aceşti nativi sunt protejaţi de Îngerul Curajului care le insuflă optimism, bucurie, încredere şi entuziasm pentru a duce la îndeplinire orice misiune. Iar misiunea lor este să ofere sprijin celor care le cer ajutorul, să lupte şi să se sacrifice pentru bine altora. Sunt oameni care au încredere în propriile abilităţi, întrevăd direcţia bună şi acţionează energic pentru a o urma. Sunt spirite independente, dispun de o motivaţie interioară puternică şi sunt focalizaţi pe reuşită. Promotori ai schimbării, îşi asumă rolul de iniţiatori, pioneri sau deschizători de drumuri.

 

Punctul Spiritului în Taur sau în casa II

Nativii cu PS în Taur sunt inspiraţi de Îngerul Răbdării, cel care îi îndeamnă la calm, disciplină, realism şi precauţie. Dorinţa de achiziţie şi pragmatismul specifice acestei zodii pot deveni forţe spirituale, canalizate spre iubirea divină, aducând stabilitate şi confort celor din jur. Aceşti nativi au capacitatea de a identifica şi de a răspunde la nevoile altora, oferind siguranţă prin asigurarea tuturor necesităţilor de bază (hrană, adăpost, îmbrăcăminte etc.). Sunt oameni demni de încredere, constructivi, muncesc cu îndârjire şi nu se abat din drumul pe care au pornit până nu-şi ating scopul. Trebuie să seteze însă nişte limite şi să păstreze rezerve şi pentru sine căci sunt în stare să dea tot, riscând să-şi pună astfel în pericol propria securitate. Se pot dovedi inspiraţi în domenii artistice: muzică, pictură, design etc.

 

Punctul Spiritului în Gemeni sau în casa III

Nativii cu PS în Gemeni sunt inspiraţi de Îngerul Comunicării care trezeşte nevoia de cunoaştere, curiozitatea şi nevoia de a împărtăşi cu alţii rezultatele cunoaşterii. Inteligenţa specifică zodiei poate lucra în favoarea iubirii şi a înţelegerii dintre oameni. Aceşti nativi sunt înzestraţi cu abilităţi de comunicare orală şi scrisă, cu o expresivitate deosebită şi cu capacitatea de a găsi soluţii rapide la problemele dificile. Sunt flexibili, deschişi la dialog şi se dovedesc buni negociatori în conflicte, având darul de a manifesta înţelegere pentru ambele părţi, căci pot privi şi înţelege problemele din mai multe unghiuri. Pot avea talent literar, oratoric sau pedagogic.

 

Punctul Spiritului în Rac sau în casa IV

Nativii cu PS în Rac sunt inspiraţi de Îngerul Emoţiilor, cel care îi ajută să fie foarte receptivi psihic şi foarte empatici, rezonând la stările şi sentimentele celor din jur şi dezvoltând astfel o conexiune profund sufletească cu ceilalţi. Aceşti nativi pot oferi altora sprijin emoţional în situaţii dificile, protecţie şi ocrotire maternă, fiind excepţionali în rolul de părinţi, învăţători, educatori, sfătuitori, psihologi etc. Sunt grijulii, sensibili, atenţi la nevoile altora, gata să ofere afecţiune şi securitate celor dragi, ştiu să creeze o atmosferă plăcută şi un mediu familial cald şi iubitor, însă uită adesea de sine şi de propriile lor nevoi. Pot dispune de imaginaţie şi inspiraţie poetică şi de capacitatea de a pătrunde în tainele lumilor nevăzute.

 

Punctul Spiritului în Leu sau în casa V

Nativii cu PS în Leu sunt inspiraţi de Îngerul Afecţiunii, cel care le oferă o inimă generoasă, nobleţe sufletească, optimism, capacitatea de a se bucura de viaţă şi de a aduce bucurie şi în vieţile altora. Pentru aceşti nativi, viaţa este o perpetuă sărbătoare la care iau parte cu entuziasm, bucurându-se asemeni unor copii. Posedă mult umor, talent artistic, farmec personal şi sunt deosebit de creativi. Dragostea poate fi în cazul lor o experienţă spirituală şi o sursă de împlinire sufletească. Au capacitatea de a dobândi puterea asupra celorlalţi, însă misiunea lor este aceea de a o folosi în mod generos şi nu egoist. Pot deveni lideri spirituali.

 

Punctul Spiritului în Fecioară sau în casa VI

Nativii cu PS în Fecioară sunt inspiraţi de Îngerul Virtuţii, cel care îi îndeamnă spre analiza raţională şi logică, spre obiectivitate şi luciditate, dobândind astfel înţelepciunea, un dar preţios, atât pentru ei înşişi cât şi pentru cei din jur. Aceşti nativi au capacitatea de a pune în practică ideile, respectând toate standardele şi regulile, sunt foarte atenţi la detalii, pun accent pe corectitudine şi au un simţ al datoriei foarte dezvoltat. Sunt subalternii perfecţi, capabili să ducă la îndeplinire orice sarcină, dar pot excela şi în rolul de medic, profesor sau cercetător. Misiunea lor este de a oferi celorlalţi un sprijin practic şi constructiv, slujind şi dedicându-se altora fără a aştepta nimic în schimb.

 

Punctul Spiritului în Balanţă sau în casa VII

Nativii cu PS în Balanţă sunt inspiraţi de Îngerul Echilibrului, cel care le insuflă dorinţa de armonie interioară şi relaţională pe care au misiunea să o creeze şi s-o menţină chiar dacă asta presupune efort continuu. Aceşti nativi dispun de spirit justiţiar şi pentru că sunt nepărtinitori, încercând întotdeauna să cântărească obiectiv faptele şi să analizeze lucrurile din mai multe puncte de vedere, pot fi buni mediatori, consilieri, diplomaţi, avocaţi sau judecători. Sunt persoane sociabile şi se pricep să înfrumuseţeze mediul prin mijloace artistice şi estetice. Ştiu să întindă mâna prieteniei celor care au nevoie de sprijin, sunt foarte buni coechipieri, adevăraţi parteneri pe care te poţi baza. Căsnicia joacă un rol major în existenţa acestor nativi, contribuind la evoluţia lor socială şi spirituală.

 

Punctul Spiritului în Scorpion sau în casa VIII

Nativii cu PS în Scorpion sunt inspiraţi de Îngerul Curajului şi al Credinţei, cel care le oferă tărie de caracter, voinţă şi fermitate, încât oricâte obstacole le-ar sta în cale, ele pot fi înlăturate. Puterea de concentrare, ambiţia şi capacitatea de luptă sunt, în cazul acestor nativi, deosebite, de aceea, folosite în mod constructiv, pot conduce la performanţe de neegalat. Misiunea lor este de a-şi stăpâni impulsurile şi agresivitatea şi de ale canaliza spre evoluţia spirituală, transformându-le într-o forţă extraordinară în lupta de partea luminii. Dispun de un potenţial enorm şi de capacitatea de a-şi asuma rolul de lideri sau de eroi.

 

Punctul Spiritului în Săgetător sau în casa IX

Nativii cu PS în Săgetător sunt inspiraţi de Îngerul Iubirii Divine, cel care le dăruieşte protecţie, încredere în sine, optimism, fericire, dorinţa de a fi liberi, de a experimenta şi de a răspunde la toate provocările vieţii. Aceşti nativi au şansa unei evoluţii spirituale prin cunoaştere, studii, călătorii, schimburi şi contacte cu alte culturi, dar au şi misiunea de a asimila cunoaşterea şi de a o folosi spre binele celorlalţi, în direcţia progresului. Sunt persoane cu aspiraţii înalte, cu o abordare filosofică asupra vieţii, capabili să deschidă şi altora orizonturile, să formeze şi să schimbe mentalităţi. Pot fi misionari, preoţi, profesori, exploratori etc.

 

Punctul Spiritului în Capricorn sau în casa X

Nativii cu PS în Capricorn sunt inspiraţi de Îngerul Graţiei Divine, cel care le dăruieşte dragoste şi compasiune şi care le cere, ca la rândul lor, să arate blândeţe şi înţelegere faţă de semeni. Aceşti nativi sunt persoane de încredere, cu un puternic simţ al responsabilităţii şi datoriei. Ambiţia şi dorinţa de putere îi fac să ajungă adesea în poziţii de autoritate, fiind respectaţi şi bine văzuţi în societate. Misiunea lor este aceea de a-şi asuma răspunderea propriei existenţe şi de a coordona activitatea altora cu maturitate şi înţelepciune. Dispun de abilităţi organizatorice, de capacitate de administrare şi control, de aceea îşi pot asuma rolul de şefi, directori, politicieni, strategi militari, oameni de afaceri etc.

 

Punctul Spiritului în Vărsător sau în casa XI

Nativii cu PS în Vărsător sunt inspiraţi de Îngerul Revelaţiei Divine, cel care îi îndrumă pe calea adevărului, le dezvoltă intuiţia, capacitatea de a prevedea şi de a "citi" viitorul. Aceşti nativi sunt adevăraţi vizionari, adepţi ai înnoirilor şi progresului, ai principiilor umanitariste, susţinând libertatea şi egalitatea între oameni. Ei sunt chemaţi să promoveze concepţii şi idei unice, nonconformiste, dar care pot inova şi schimba în bine viaţa tuturor. Sunt dispuşi să participe activ la susţinerea unor cauze de natură socială şi să militeze pentru apărarea drepturilor omului. Sentimentul comuniunii sociale este foarte dezvoltat, ceea ce atrage identificarea cu semenii şi ajutorul oferit aproapelui.

 

Punctul Spiritului în Peşti sau în casa XII

Nativii cu PS în Peşti sunt inspiraţi de Îngerul Credinţei, cel care le oferă protecţie divină şi care îi îndrumă spre o abordare mistică a vieţii, în care un rol important îl au rugăciunea, meditaţia şi comunicarea cu entităţile spirituale. Aceşti nativi dispun de o receptivitate psihică şi o empatie aparte, fiind foarte sensibili la suferinţa altora pe care sunt chemaţi s-o aline. Îşi pot asuma rolul de medic sau asistent medical, de consilier sau terapeut, duhovnic sau filantrop. Misiunea lor este de a-i face pe ceilalţi să conştientizeze că fiecare este expresia divinităţii pe pământ şi că scopul final al vieţii este mântuirea.