Punctele mediane sau punctele mijlocii (în engleză, "midpoints") sunt situate la jumătatea distanţei dintre două elemente din harta natală. Ele sunt noduri importante de întâlnire a energiilor planetare, fiecare căpătând o semnificaţie specifică, în funcţie de natura corpurilor cereşti ale căror influenţe se combină. De exemplu, punctul mijlociu Soare-Lună (considerat cel mai important punct median) reprezintă gradul zodiacal aflat echidistant faţă de cele două Luminarii. Constituind un reper pentru interacţiunea dintre aştrii esenţiali ai vieţii, acest punct este deosebit de relevant pentru temperamentul şi vitalitatea nativului.
 Interpretarea punctelor mediane se face în funcţie de semnul şi de casa în care sunt plasate şi, de asemenea, de aspectele importante cu alte planete sau puncte din harta natală. Cele mai semnificative aspecte sunt conjuncţiile, adică suprapunerile cu alte corpuri cereşti, rezultând astfel o încărcătură energetică deosebită, cu impact major asupra vieţii nativului.
 Diagrama punctelor mediane cuprinde poziţionarea acestora în semne şi case, aspectele cu planetele din astrogramă şi interpretarea conjuncţiilor.
 
sistem de case
 
d-na/d-ra CINEVA
Data naşterii: 01-01-1970 12:00
Locul naşterii: Bucureşti, România
Coordonate: 26°05’ E, 44°26’ N (GMT +2, ora de vară: 0)
☌ - Conjuncţie  △ - Trigon  ☐ - Careu  ⚹ - Sextil  ☍ - Opoziţie

 
 
Puncte mijlocii în harta natală
 
 
MidpointSemnCasăMidpointSemnCasă
 
Soarele/Luna28°Sco16'VIIISoarele/Mercur19°Cap54' X
Soarele/Venus07°Cap46' XSoarele/Marte11°Văr33' XI
Soarele/Jupiter06°Săg28'VIIISoarele/Saturn06°Peş19' XII
Soarele/Uranus24°Sco39'VIIISoarele/Neptun20°Săg14' IX
Soarele/Pluto18°Sco59' VIISoarele/Nod Nord12°Văr19' XI
Soarele/Ascendent26°Văr38' XIISoarele/Mijloc Cer08°Cap22' X
 
Luna/Mercur07°Săg36'VIIILuna/Venus25°Sco28'VIII
Luna/Marte29°Săg15' IXLuna/Jupiter24°Bal10' VII
Luna/Saturn24°Rac00' IVLuna/Uranus12°Bal20' VI
Luna/Neptun07°Sco55' VIILuna/Pluto06°Bal40' VI
Luna/Nod Nord00°Cap00' IXLuna/Ascendent14°Cap19' X
 
Mercur/Venus17°Cap06' XMercur/Marte20°Văr53' XI
Mercur/Jupiter15°Săg48'VIIIMercur/Saturn15°Peş39' XII
Mercur/Uranus03°Săg59'VIIIMercur/Neptun29°Săg34' IX
Mercur/Pluto28°Sco19'VIIIMercur/Nod Nord21°Văr39' XI
 
Venus/Marte08°Văr45' XIVenus/Jupiter03°Săg40'VIII
Venus/Saturn03°Peş31' XIIVenus/Uranus21°Sco51'VIII
Venus/Neptun17°Săg26' IXVenus/Pluto16°Sco11' VII
Venus/Nod Nord09°Văr31' XI 
 
Marte/Jupiter07°Cap27' XMarte/Saturn07°Ber18' XII
Marte/Uranus25°Săg38' IXMarte/Neptun21°Cap13' X
Marte/Pluto19°Săg58' IXMarte/Nod Nord13°Peş18' XII
 
Jupiter/Saturn02°Văr13' XIJupiter/Uranus20°Bal33' VII
Jupiter/Neptun16°Sco08' VIIJupiter/Pluto14°Bal53' VII
Jupiter/Nod Nord08°Cap13' X 
 
Saturn/Uranus20°Rac23' IVSaturn/Neptun15°Văr58' XI
Saturn/Pluto14°Rac43' IVSaturn/Nod Nord08°Ber03' XII
 
Uranus/Neptun04°Sco18' VIIUranus/Pluto03°Bal03' VI
Uranus/Nod Nord26°Săg23' IX 
 
Neptun/Pluto28°Bal38' VIINeptun/Nod Nord21°Cap58' X
 
Pluto/Nod Nord20°Săg43' IX 
 
 
 
Interpretarea aspectelor puncte mediane & planete natale activate
 
 
Soarele/Luna în conjuncţie cu Neptun

• oportunităţi de evoluţie spirituală, sensibilitate şi altruism; tendinţa de a visa cu ochii deschişi, iluzii, confuzie, rătăciri, scopuri nebuloase
 
 
Soarele/Venus în conjuncţie cu Soarele

• natură sociabilă, prezenţă fermecătoare, ridicare socială graţie calităţilor personale deosebite; căsătorie norocoasă
 
 
Soarele/Venus în conjuncţie cu Venus

• frumuseţe, natură blândă, amabilă; rafinament şi gusturi alese, atracţie pentru lux şi confort; elevare socială prin căsătorie
 
 
Soarele/Venus în conjuncţie cu Mijloc Cer

• posibilă carieră artistică, elevare socială prin căsătorie, dobândirea unei poziţii înalte graţie farmecului personal
 
 
Soarele/Mijloc Cer în conjuncţie cu Soarele

• Înălţare socială, exercitarea calităţilor de lider
 
 
Soarele/Mijloc Cer în conjuncţie cu Mijloc Cer

• recunoaşterea socială, onoruri, asumarea unei poziţii publice de responsabilitate
 
 
Luna/Pluto în conjuncţie cu Uranus

• agitaţie emoţională, natură suspicioasă şi inconstantă; dezechilibre în viaţa familială, atitudini şi viziuni nonconformiste vis-a-vis de raporturile între membrii familiei; pericole legate de electricitate şi transport pe apă
 
 
Mercur/Saturn în conjuncţie cu Nod Nord

• nativul este un gânditor profund, înclinat spre abordări ştiinţifice şi studii complexe; viaţă dedicată studiului; susţinere din partea persoanelor în vârstă
 
 
Mercur/Pluto în conjuncţie cu Neptun

• obsesii şi gânduri subversive; tendinţa de a acţiona în secret, falsificări de date, înşelăciuni şi ascunderea de informaţii, pericolul de a fi atras în reţele infracţionale
 
 
 
 
Marte/Jupiter în conjuncţie cu Venus

• atracţie pentru persoane entuziaste, dinamice şi hotărâte; tendinţă spre mărinimie şi generozitate excesivă; plăcerea activităţilor competitive, câştiguri din activităţi fizice şi sportive sau în urma călătoriilor
 
 
Marte/Jupiter în conjuncţie cu Mijloc Cer

• demersuri hotărâte pentru obţinerea poziţiei sociale; ascensiune prin competitivitate şi spirit antreprenorial
 
 
Marte/Nod Nord în conjuncţie cu Marte

• puternică energie sexuală; persoană competitivă şi impunătoare; susţinere din partea bărbaţilor
 
 
Marte/Nod Nord în conjuncţie cu Nod Nord

• carieră sau viaţă în care curajul şi afirmarea de sine sunt factorii principali
 
 
Jupiter/Saturn în conjuncţie cu Mercur

• planificare şi organizare pentru toate activităţile; realizări prin intermediul studiilor, în domeniul educaţiei sau în cel al comunicării
 
 
Jupiter/Pluto în conjuncţie cu Luna

• influenţă puternică din partea femeilor; acumulări şi câştiguri din afaceri imobiliare
 
 
Jupiter/Nod Nord în conjuncţie cu Soarele

• suportul persoanelor care exercită influenţă şi putere; beneficii din aderarea la societăţi puternice, cluburi, grupuri sau asociaţii
 
 
Jupiter/Nod Nord în conjuncţie cu Mijloc Cer

• reputaţie şi notorietate graţie legăturilor şi sprijinului din partea persoanelor importante, recunoaştere din partea grupului social de apartenenţă
 
 
Uranus/Neptun în conjuncţie cu Jupiter

• studii metafizice, interes pentru teme ezoterice şi pentru filosofia metodelor oculte; şanse şi schimbări importante prin intermediul călătoriilor lungi
Privit în ansamblu şi obiectiv, profilul astrologic generat constituie un reper informativ. Detalierea sensurilor astrologice şi mai ales consilierea dedicată personal sunt posibile doar prin avizul unui expert uman.