Harta natală poate fi divizată în mai multe sectoare, fiecare având o semnificaţie aparte. Demarcaţia se face în funcţie de cele două axe cardinale (Ascendent-Descendent, Mijlocul Cerului-Fundul Cerului) care împart configuraţia cerească în patru emisfere şi patru cadrane:

Emisfere şi cadraneEmisfera Estică sau Orientală este situată în partea stângă, cum privim harta cerului, se întinde de la Fundul Cerului la Mijlocul Cerului şi conţine Ascendentul. Este o zonă care corespunde Eu-lui, resurselor vitale, motivaţiei şi determinării interioare.
Emisfera Vestică sau Occidentală este situată în partea dreaptă a horoscopului, se întinde de la Mijlocul Cerului la Fundul Cerului şi conţine Descendentul. Este o zonă care corespunde parteneriatelor şi legăturilor cu ceilalţi.
Emisfera Sudică sau Diurnă este situată deasupra planului orizontului, fiind partea vizibilă a cerului în momentul naşterii. Se întinde de la Ascendent la Descendent şi conţine Mijlocul Cerului. Este o zonă asociată cu viaţa socială şi imaginea publică.
Emisfera Nordică sau Nocturnă este situată sub planul orizontului, fiind partea invizibilă a cerului. Se întinde de la Ascendent la Descendent şi conţine Fundul Cerului. În această emisferă, fiind apuse, planetele cunosc o slăbire a efectelor lor. Este o zonă care corespunde vieţii personale şi intereselor private.Cadranul I (Oriental Nocturn) cuprinde casele I, II şi III, fiind sectorul situat între Ascendent şi Fundul Cerului. Aici, planetele se află în trecerea dinspre culminaţia lor inferioară spre Răsărit. Este cadranul identităţii personale şi al conexiunii cu realitatea.
Cadranul II (Occidental Nocturn) cuprinde Casele IV, V şi VI, fiind sectorul situat între Descendent şi Fundul Cerului. Aici, planetele se află în trecerea dinspre Apus spre culminaţia lor inferioară. Este cadranul expresiei personale şi al legăturilor afective.
Cadranul III (Occidental Diurn) cuprinde Casele VII, VIII şi IX, fiind sectorul situat între Descendent şi Mijlocul Cerului. Aici, planetele se află între momentul culminaţiei lor superioare şi trecerea la Apus. Este cadranul identităţii sociale şi al posibilităţilor de asimilare şi adaptare.
Cadranul IV (Oriental Diurn) cuprinde casele X, XI şi XII, fiind sectorul situat între Ascendent şi Mijlocul Cerului. Aici, planetele se află între Răsărit şi culminaţia lor superioară. Este cadranul expresiei sociale şi al autodeterminării pentru împlinirea celor mai îndrăzneţe vise.

În interpretările astrologice, se ţine cont de repartizarea planetelor în emisfere şi cadrane, deoarece fiecare dintre aceste zone are un impact diferit şi predispune la anumite tendinţe în plan personal şi social.

 
 Introducând datele personale (cu ora şi minutul cât mai exacte ale naşterii), puteţi afla care sunt emisferele şi cadranele dominante din harta natală, precum şi predispoziţiile date de prezenţa planetelor în aceste sectoare.
 
 

 
Date natale
- recomandăm autentificarea prin cont pentru facilitarea navigării -

    
Locul naşterii*:
Momentul naşterii: