Este formată dintr-un vapor (cort) şi un careu în T. Planeta focar este cea mai importantă din configuraţie şi din harta cerului.

 În casa în care se găseşte, permite o mai bună conştientizare a potenţialului creator reprezentat de sextile şi trigoane, faţă de cazul vaporului, unde nu există planetă focar.

Jackie Chan
Jackie Chan, 7 aprilie 1954, 9:45 AM, Hong Kong

 Configuraţia conferă realism, o latură practică ideilor, gândurilor şi inspiraţiilor şi ea este mai dinamică decât vaporul. Mai suplă decât acesta, corabia permite găsirea cu mai multă uşurinţă a unei soluţii, ieşiri, pentru posibilităţile sau calităţile nativului.

Yuri Gagarin
Yuri Gagarin, 9 martie 1934, 6:30 AM, Smolensk