duminică, 29-01-2023
 Calculul bioritmului pleacă de la teoria conform căreia energia individuală se supune unei manifestări ciclice. Fiecare dintre noi resimte o ritmicitate a stărilor emoţionale, fizice sau intelectuale. Iniţial au fost puse în evidenţă ciclul fizic şi cel emoţional, pentru ca ulterior să fie observate ciclurile intelectual şi cel intuitiv. În textele chinezeşti Yi-Ching, există o teorie legată de un ritm al evoluţiei ce implică autocunoaşterea, domeniul estetic şi cel spiritual.
 În momentul naşterii, fiecare ciclu porneşte de la zero şi începe un curs ascendent în care energiile şi capacităţile cresc. După ce ajung la punctul de maxim, valorile scad treptat. Analiza bioritmului este importantă pentru a prevedea zilele în care putem avea eficienţă maximă într-un domeniu, precum şi zilele critice.
 Valorile ridicate indică o creştere a potenţialului şi posibilitatea obţinerii de performanţe. Cele mai critice sunt zilele în care bioritmul se situează în zona 0, deoarece în aceste zile există o mare instabilitate a energiei, ceea ce poate crea dezechilibre în viaţa noastră.
 

 
Date personale
- recomandăm autentificarea prin cont pentru facilitarea navigării -

    
Data naşterii*:

Data bioritm: