Un aspect sau o relaţie planetară indică o distanţă unghiulară între două astre, ceea ce subînţelege o relaţie particulară între ele; dar nu orice distanţă unghiularăAspecte planetare în harta natală este considerată ca un aspect. Unele relaţii planetare (aspecte) sunt numite „majore" şi altele „minore". Aspectele majore sunt cele ce au o acţiune foarte semnificativă. Aspectele minore au o influenţă mai restrânsă. În principiu, pe o hartă a cerului se trasează numai aspectele majore, aspectele minore fiind reţinute în aspectarium.

Planetele sunt ca nişte actori ce joacă un rol, după semnul în care acestea se găsesc, pe o scenă dată, după casa pe care ele o ocupă. Aspectele arată cum îşi va juca rolul o anume planetă. Ele indică, de asemenea, partenerul sau partenerii săi.

De reţinut faptul că planetele sunt în relaţie toate, unele cu altele în sistemul nostru solar, dar numai anumite distanţe unghiulare sunt faze particulare ale relaţiilor planetare pe care le interpretăm în astrologie. În practica interpretării, considerăm două tipuri de aspecte: conciliatoare (armonice) sau dinamice (disonante). Aspectul conciliator reprezintă două energii planetare mergând în acelaşi sens. Aspectul dinamic reprezintă două energii planetare mergând în sens opus.

Iată câteva cuvinte despre semnificația și funcționarea aspectelor planetare:

Conjuncţia (unghi de 0°, orb 8°) este un aspect major ce poate fi armonic sau disonant. Cuvinte-cheie: fuziunea, amestecul a două energii, asocierea principiilor, accentuarea, întâlnirea, interacţiunea a două energii vitale, acţiunea, proiecţia de sine.

Dodectil / semisextil (unghi de 30°, orb 2°) este aspect minor dinamic. Cuvinte-cheie: concretizare, materializare, realizare, activitate funcţională, capacitate constructivă.

Novil (unghi de 40°, orb 2°) este aspect minor conciliator. Cuvinte-cheie: creaţie, eliberare, mântuire, realizare spirituală, eul superior.

Octil / semicareu (unghi de 45°, orb 2°) este aspect minor dinamic. Cuvinte-cheie: victorie asupra inerţiei, conştientizare, mutaţie, epurare, distrugere în vederea unei reconstrucţii, a unei noi organizări, a unui nou echilibru.Sextil (unghi de 60°, orb 4°) este aspect major conciliator. Cuvinte-cheie: expresie de sine, oportunitate, comunicaţie, schimb, atracţie, curiozitate, vibraţie, susţinere, flexibilitate, cooperare.

Quintil (unghi de 72°, orb 2°) este aspect minor conciliator. Cuvinte-cheie: creaţie, inspiraţie, talent, simţ artistic, expresie de sine, super-conştient, evoluţie.

Careu / cuadratură (unghi de 90°, orb 8°) este aspect major dinamic. Cuvinte-cheie: tensiune, conflict, construcţie, efort, dinamism, hotărâre, punct turnant, acţiune, ruptură, structură.

Trigon / triunghi (unghi de 120°, orb 8°) este aspect major conciliant. Cuvinte-cheie: realizare, creaţie, evoluţie, capacitate de expresie, inspiraţie, idealism, pasivitate, armonie, facilitate, achiziţie, potenţial, bucuria de a trăi.

Trioctil (unghi de 135°, orb 2°) este aspect minor dinamic. Cuvinte-cheie: transformare, creștere spirituală, tensiune cu rol constructiv, experiențe penibile și dificultăți necesare.

Inconjuncţie (unghi 150°, orb 2°) este aspect minor dinamic. Cuvinte-cheie: interdicţie, fobie, karma, repunerea ordinii, analiză, inhibiţie, ajustare, reorganizare, boală psihosomatică.

Opoziţie (unghi 180°, orb 8°) este aspect major dinamic. Cuvinte-cheie: opoziţie, complementaritate, echilibru, dezechilibru, dualitate, instabilitate, cooperare, conflict, faţă în faţă, uniune, cuplu, limite, lipsă, separare, diviziune, asociere, înţelegere, diferenţă.

 

Redăm, în continuare, lista cu aspecte planetare majore interpretate:

 
Aspectele Soarelui
Soare-Lună Soare-Uranus
Soare-Mercur Soare-Neptun
Soare-Venus Soare-Pluto
Soare-Marte Soare-Ascendent
Soare-Jupiter Soare-Mijlocul Cerului
Soare-Saturn  
 
Aspectele Lunii
Lună-Mercur Lună-Uranus
Lună-Venus Lună-Neptun
Lună-Marte Lună-Pluto
Lună-Jupiter Lună-Ascendent
Lună-Saturn Lună-Mijlocul Cerului
 
Aspectele lui Mercur
Mercur-Venus Mercur-Neptun
Mercur-Marte Mercur-Pluto
Mercur-Jupiter Mercur-Ascendent
Mercur-Saturn Mercur-Mijlocul Cerului
Mercur-Uranus  
 
Aspectele lui Venus
Venus-Marte Venus-Neptun
Venus-Jupiter Venus-Pluto
Venus-Saturn Venus-Ascendent
Venus-Uranus Venus-Mijlocul Cerului
 
Aspectele lui Marte
Marte-Jupiter Marte-Pluto
Marte-Saturn Marte-Ascendent
Marte-Uranus Marte-Mijlocul Cerului
Marte-Neptun  
 
Aspectele lui Jupiter
Jupiter-Saturn Jupiter-Pluto
Jupiter-Uranus Jupiter-Ascendent
Jupiter-Neptun Jupiter-Mijlocul Cerului
 
Aspectele lui Saturn
Saturn-Uranus Saturn-Ascendent
Saturn-Neptun Saturn-Mijlocul Cerului
Saturn-Pluto  
 
Aspectele lui Uranus
Uranus-Neptun Uranus-Ascendent
Uranus-Pluto Uranus-Mijlocul Cerului
 
Aspectele lui Neptun
Neptun-Pluto Neptun-Mijlocul Cerului
Neptun-Ascendent  
 
Aspectele lui Pluto
Pluto-Ascendent Pluto-Mijlocul Cerului
 

 
BIBLIOGRAFIE:

Ciupercă, D. (1994) Astrologia în noua eră, Editura Safire, Bucureşti Cotrobescu, A. (2004) Tratat de astrologie practică, Editura Teora, Bucureşti