Relaţia dintre Venus şi Saturn este marcată de incompatibilitatea dintre astre ca urmare a opoziţiei dintre calităţile şi proprietăţile lor (complexul Umed-Cald în antiteză cu Uscat-Rece). În cazul fericit, Saturn va limita afecţiunile, în cel neutru subiectul se poate ataşa de ceea ce îi este penibil, iar în cel nefericit va indica suferinţă şi sacrificii. Relaţia va fi mai ponderată, dar destul de slăbită când Venus este plasată în Taur care oferă un acord de Pământ şi în Balanţă când obţine ceva mai mult Aer.

Venus în conjuncție cu Saturn induce un efect de reţinere sau condensare a expansivităţii creând o asociere psihică între un afect pozitiv, vesel şi unul negativ, de suferinţă morală. El generează loialitate, sinceritate, dar mai ales frustraţii severe mai puţin accentuate în Taur şi Balanţă. în psihicul subiectului apar factori inhibitori care împiedică exprimarea firească a sentimentelor sau obligă la sublimări.

Stadiul evenimentelor: Aspectul oferă structuri nefavorabile mai ales în ceea ce priveşte expresia normală a legăturilor conjugale. Subiectul poate fi marcat de experienţe neplăcute referitoare la domeniul afectiv, poate refuza organic până la repulsie atingerea dragostei sau conjuncturile vieţii l-au obligat la un sens ascuţit al datoriei care poate căpăta prioritate asupra sentimentelor personale. O formă de sublimare o poate reprezenta îngrijirea unei persoane mai în vârstă. Relaţiile de familie sunt marcate de restricţii autoimpuse şi de conservarea stărilor anterioare. Aceasta conduce la întârzierea apariţiei iubirii până în a doua parte a vieţii (de pildă, părinţii care abia la bătrâneţe îşi iubesc copiii pe care i-au respins până atunci), subiectul se căsătoreşte târziu sau divorţează relativ repede, ori o posibilă dragoste cu diferenţe de vârstă importante.

Venus în sextil sau trigon cu Saturn induce profunzime sentimentului chiar dacă aparent are un efect „refrigerator" asupra lui Venus. Aceasta se traduce prin fidelitate, stabilitate afectivă, ataşament netulburat, perseverenţă în dragoste. Este calmul persoanei care a reuşit să obţină acordul coerent dintre dragoste şi timp.

Stadiul evenimentelor: Aspectul este important prin structurile durabile, care tind să stabilizeze în componenta lor orice altă variantă ar alege subiectul. Conjuncturile privitoare la viaţa socială indică fericire chiar dacă, într-un cadru restrâns însă, legăturile pretind onestitate. In orice împrejurare şi în orice domeniu interesul şi raţiunea vor dicta deciziile, iar experienţele vieţii se încadrează într-un calcul deductiv. Această tendinţă are uneori efect constructiv asupra direcţiilor de asocieri de afaceri, sau speculaţii fericite... dar subiectul este adesea prea materialist. Contextul permite şi apariţia de avantaje create de persoane vârstnice care ocupă poziţii importante ca funcţie sau situaţie materială. Relaţiile de familie sunt marcate de sentimente stabile, loialitate, constanţă. Uneori subiectul cunoaşte o fericire normală în căsnicie, alteori apare solitudine, dar susţinută de o bătrâneţe fericită.

Venus în opoziție sau cuadratură cu Saturn generează iubiri infantile, gelozie, exclusivism, aceasta prin situarea în postura unui copil vizavi de o persoană mai în vârstă care joacă un rol matern sau patern. La fel de posibilă este şi situaţia inversă: egoismul rece al celibatarului incapabil să se ataşeze, reprezentând Saturn care triumfă asupra lui Venus. Atunci dragostea este susceptibilă de degradare către o formă de abuz, destrăbălare sau imaginaţie pervertită în căutarea plăcerilor senzuale.

Stadiul evenimentelor: Se creează o asociere incompatibilă între experienţe pozitive şi împrejurări vesele exterioare cu un cadru interior trist, sau invers. Opoziţia este foarte puternică şi indică faptul că subiectul sacrifică multe lucruri ambiţiei şi reuşitei sale materiale, dar va fi frustrat în eforturile sale. El va alege acele conjuncturi care conduc la sacrificiu în numele datoriei, abandonând viaţa socială, îndepărtând persoanele iubite. Se creează un fundal intens activ prin care subiectul acordă o sensibilitate dureroasă oricărei separări, oricărei pierderi de obiect iubit (fie în afaceri, unde oricum înregistrează eşecuri, fie pe plan personal). Toate experienţele vieţii sunt tratate cam îngust datorită importanţei exagerate acordate problemelor minore. Relaţiile de familie sunt marcate de suferinţe morale, amărăciune sau sacrificiul sentimentelor. Posibilitate de decepţii, de întârzieri în căsătorie, de mare diferenţă de vârstă între parteneri şi uneori incompatibilitate în mariaj. Aspectele cauzează necazuri cu rudele mai vârstnice şi provoacă egoism față de femei.