Se realizează o asociere între umezeală şi căldura Aerului cu turbioanele create de viteza de variaţie a Apei. Această relaţie extinde expansivitatea, oferă participare, dar provoacă şi aventura în idei, sentimente, acte. Valorile afective rafinează sentimentele, le oferă permeabilitate la mediu dar şi adeziunea la legile superioare de existenţă. Virtuţile create de armoniile perceptibile şi de muzica emoţiilor ating sublimul la un subiect înălţat spiritual, dar se modifică profund la transpunerea în planul terestru.

Venus în conjuncție cu Neptun oferă inspiraţie în dragoste, mare sensibilitate, comportament plin de graţie şi multă bunătate. Aspectul este extrem de favorabil numai în Balanţă şi Peşti şi benefic în Leu şi Taur. în celelalte zodii conjuncţia provoacă o imaginaţie ce desprinde de realitate, tensiune, frustrare sau anxietate în relaţii afective. Dacă subiectul dispune de forţă de caracter, conjuncţia poate genera talent artistic pronunţat, dacă nu, ea va măcina psihicul prin nervozitate şi regrete.

Stadiul evenimentelor: Conjuncţia creează structuri interesante, uneori lipsite de sens (de exemplu, dragostea pentru animale - situaţia lui Brigitte Bardot, care părăseşte lumea filmului pentru a se dedica protecţiei animalelor), care nu se pot transpune în planul real decât arareori. Drumul subiectului se desfăşoară într-o viaţă de vis şi poezie unde caută transformarea miraculoasă a lucrurilor. El preferă contexte ce îi permit identificarea cu suferinţa semenilor şi traversează experienţe pline de farmec, dar şi de decepţii sentimentale. Chiar dacă conjunctural subiectul se lansează în afaceri, lipsa de simţ practic şi pierderile îl vor convinge repede să renunţe la această variantă, mai puţin dacă priceperea nu este oferită de alte elemente ale temei. Subiectul trebuie să evite cu orice preţ să-şi asume riscuri pe planul sănătăţii. Relaţiile de familie sunt marcate de gust foarte pronunţat pentru dragoste, de iubire idealizată, platonică, şi tocmai din raţiunea acestui rafinament poate apărea deziluzia.

Venus în sextil sau trigon cu Neptun oferă inspiraţie artistică, romanescă sau mistică şi sentimente subtile, idealizând conceptul de armonie şi ritm. Temperamentul drăgăstos şi devotamentul predispune la dăruire, uitare şi sacrificiu de sine pentru o pasiune nobilă. Psihicul subiectului conţine un surplus de sensibilitate şi rafinament, dar nu este prea conectat la realitate. O banală influenţă planetară disonantă provoacă imediat susceptibilitate în ceea ce-l priveşte, atitudini indiferente fată de semeni sau senzualitate debordantă.

Stadiul evenimentelor: Această poziţie, în ciuda trigonului format, nu este deosebit de favorabilă. Structurile oferă o perpetuă stare de disponibilitate, dar reduc la minim participarea efectivă a subiectului în diferite conjuncturi. El asimilează experienţele doar pentru a învăţa cum să se adapteze fără să utilizeze aceste împrejurări pentru a evolua. Deşi este avantajat de mici câştiguri obţinute cu uşurinţă, subiectul fie nu are simţul realităţii, fie detestă munca penibilă (din punctul său de vedere) şi nu utilizează ceea ce a obţinut. Afacerile reprezintă un domeniu închis, însă asupra unei persoane cu acest aspect se pot cristaliza visele mulţimii. Contextul permite angrenarea şi fructificarea potenţialului artistic, dar subiectul trebuie să se implice, altfel riscă să se irosească într-o activitate destul de apatică. Relaţiile de familie sunt marcate de amabilitate, de refuzul rutinei sau al rigidităţii în exprimarea sentimentelor. Aspectul indică comuniuni amoroase, numeroase iubiri, posibil o dublă căsătorie.

Venus în opoziție sau cuadratură cu Neptun generează sentimente utopice, indecizie, aspiraţii incerte, indolenţă, imaginaţie exaltată până la panică. In psihicul său se dezvoltă o afectivitate confuză sau subiectul este victima rupturii dintre aspiraţii şi vise contradictorii. Aceasta poate genera iubiri himerice, conduite lipsite de loialitate în dragoste, manifestări extravagante trecătoare sau imposibilitatea suportării realităţii pe planul dragostei. Subiectul are idealuri elevate, dar dacă nu adoptă o atitudine critică faţă de ele, riscă cel puţin insatisfacţie dacă nu decepţii majore.

Stadiul evenimentelor: Se formează structuri complicate, agitate, conduse parcă de legi misterioase. Multe conjuncturi ascund elementul perfid, provoacă aventura nefericită în idei şi acte, cheltuiesc şanse. Deşi traversează împrejurări interesante, subiectul adoptă un comportament absurd, contrar tuturor gândurilor şi logicii. Atunci se lansează în aventuri obscure: legături sociale scandaloase sau complicate, capricii amoroase costisitoare, fraudă pecuniară. Evenimentele facilitează decepţiile în relaţiile afective datorate inconstanţei partenerului şi semnalează pierderi de bani. Recomandăm prudenţă în afaceri, pe plan financiar şi în relaţiile cu femeile. Relaţiile de familie sunt marcate de legături nebuloase, de iubiri neîmpărtăşite sau ilegitime, de aberaţii afective. Aspectul indică decepţii sentimentale, scandal, adulter, partener necredincios, necazuri provocate de femei.