Venus în conjuncție cu Mijlocul Cerului favorizează toate momentele în care subiectul atrage spre sine împrejurările susceptibile să fie cheltuite în mod avantajos sau risipite pe nedrept; aceasta depinde mult de semn. Conjuncţia pune accentul pe activităţi şi asocieri venusiene şi indică succes în afaceri. Ce face subiectul cu această realizare este altceva. Aspectul oferă dispoziţii artistice şi inspiraţie pronunţate; posibilitatea reuşitei în domeniul modei, al coafurii, al decoraţiilor interioare. În general nu este favorabilă muncitorilor independenţi.

Venus în sextil sau trigon cu Mijlocul Cerului răspunde armoniilor senzoriale şi se califică în munca sau ramurile ce contribuie ca decor al existenţei. Aspectul permite o viaţă afectivă echilibrată, iar elevarea socială se realizează prin canalul iubirii; subiectul are talentul de a se face plăcut şi arta de a atrage. El ştie să manevreze cu tact şi să-şi exprime sentimentele cu uşurinţă pentru a-şi impune punctul de vedere fără violenţă. Reuşeşte astfel să se protejeze împotriva erorilor provenite din lipsa de măsură sau raţiune a semenilor. Totuşi, dacă considerăm un criteriu valoric serios şi obiectiv, satisfacerea exigenţelor emoţionale prin muncă se ridică la un nivel diletant.

Venus în opoziție sau cuadratură cu Mijlocul Cerului indică dificultăţi de corelare şi arbitrarul ce se insinuează în activitatea subiectului. Acestea se pot referi la asociaţii neplăcute, la dificultăţi în exprimarea sentimentelor faţă de semeni, la un mediu discordant ce îi va perturba munca, la scandaluri datorate femeilor, care ating onoarea, poziţia socială. Aspectul mai poate indica o lipsă de afecţiune în perioada copilăriei care îşi pune amprenta asupra muncii din prezent sau o puternică atracţie spre eleganţa care atrage cheltuieli exagerate. Este de aşteptat o lipsă în coordonarea talentului creator care, nesusţinut de alte aspecte planetare, va degenera ori va conduce la accidente financiare.