Apare o asociere dintre planetele cuplu, dintre principiile masculine şi feminine existente în fiecare om. Acestea conduc la colaborare prin calitatea comună de Cald şi la confruntarea între elementul de Aer şi cel de Foc prin divergenţa complexului Uscat-Umed. Dacă prin complexul Cald planetele îşi definesc drept scop animarea, evoluţia stărilor, ardoarea, implicaţia antagonismelor este dependentă de elementul zodiei în care sunt plasate. Se poate realiza o dezvoltare prin omogenizare, un echilibru între calităţi sau, mai des, o constrângere şi o ruptură între direcţiile de manifestare ale proprietăţilor.

Venus în conjuncție cu Marte ar trebui să determine o armonie între principiile masculine şi feminine, dar nu este tocmai aşa. Aspectul este bun numai în semnele în care cele două astre sunt peregrine, reuşindu-se îmbinarea fericită între farmecul venusian şi energia marţiană. În semnele în care domină Venus, subiectul este foarte sensibil, susceptibil, voluptos şi cu o mare capacitate de a se bucura în existenţă. Când domină Marte, subiectul este viclean, iritabil, demonstrativ, cu un instinct sexual puternic.

Stadiul evenimentelor: Aspectul conduce la experienţe de viaţă intense, puternic pasionale şi conjuncturi neplăcute. Alăturarea celor două planete provoacă apariţia unor contexte în care fiecare doreşte să fie dominantă şi caută să inhibe contribuţia celeilalte. Viaţa personală este marcată de o sexualitate puternică, chiar exacerbată, dar în acelaşi timp imprudenţă în angajamente. Subiectul nu ia prea în serios relaţiile sociale, fiind atras de experienţe pasionale şi ignorând orice altceva. Relaţiile de familie sunt marcate de dispersie sentimentală. În ciuda unei puternice atracţii fizice şi sexuale, lipsa bazei de susţinere a simţămintelor conduce la violenţă sau divorţ.

Venus în sextil sau trigon cu Marte realizează o armonie între tandreţe şi dorinţă, între sentimentul ideal şi pasiunea carnală. În psihicul subiectului, cei doi poli, masculin şi feminin, se reunesc contribuind la intense elanuri amoroase şi satisfacţia amorului propriu. Uneori, intensificarea naturii afective poate crea un gust pronunţat pentru legături amoroase cu tendinţe posibile la excese în acest domeniu. De fapt, subiectul doreşte să exprime preaplinul sentimentelor sale.

Stadiul evenimentelor: Aspectul realizează o structură unitară, contribuind prin conjuncturile oferite la îmbogăţirea experienţei şi recepţia corectă a analizelor planului sentimental. împrejurările creează o transpunere în planul terestru a rafinamentului spiritual, generând fertilitate, armonie şi echilibru în viaţă. în plan social, dar mai ales familial, subiectul are nevoie de o mare libertate de expresie, riscând să devină încordat în caz contrar. Relaţiile de familie sunt marcate de stimularea sentimentelor favorizând relaţiile cu femeile şi căsătoria timpurie. În tema masculină aceste aspecte redau dorinţele precoce.

Venus în opoziție sau cuadratură cu Marte generează hipersensibilitate, tulburări pasionale sau sentimentale, dispoziţii capricioase, subiectul tinzând să iubească fără să dorească şi să dorească fără să iubească. Aspectul reprezintă un factor de sciziune a elanurilor tandre, o lipsă de afecţiune, alăturată importanţei exagerate acordate „plăcerii". în psihicul subiectului se dezvoltă, fie succesiv, fie simultan, o forţă de atracţie şi repulsie afectivă.

Stadiul evenimentelor: Confruntarea Aer-Foc conduce la o disociere a experienţelor vieţii. Subiectul este pus în faţa unor conjuncturi ambivalente care îl atrag şi îl resping simultan. Având tendinţa de a aştepta prea mult în viaţă de la alţii, el are parte de experienţe decepţionante, de prieteni falşi şi amici pierduţi. Pe plan social sau personal, un acelaşi context conduce la „simpatie antipatică şi antipatie simpatică" cu efecte de atracţie extremă şi ură referitor la acelaşi grup sau persoană. Pentru a contrabalansa tensiunea evenimentelor, subiectul trebuie să recurgă la alte drumuri şi şanse ce decurg din temă. Aspectul mai avertizează asupra pericolului de intoxicare sau ameninţări de otrăviri. Relaţiile de familie sunt marcate de lipsa de căldură, de atracţie fizică şi legături afective tensionate, gelozie, adesea adulter. Relaţiile sexuale pot fi încheiate prin certuri.