Relaţia dintre Venus şi Jupiter reprezintă o asociere senzuală a valorilor de Aer. Micul şi Marele Benefic oferă o perpetuă libertate şi disponibilitate, se expun contactelor şi influenţelor, se preocupă de bogăţie şi situaţie. Asocierea conferă amploare valorii de frumuseţe, de armonizare, de dragoste şi generează consecinţa ambiţiilor posesive. Norocul nu trebuie privit numai prin prisma posibilităţilor oferite, cât mai ales prin modul în care sunt întrebuinţate momentele şi bunurile primite.

Venus în conjuncție cu Jupiter generează graţie, afecţiune şi talent artistic (mai ales în Taur, Balanţă şi Peşti). Subiectul este generos, cordial, are un comportament plin de farmec şi eleganţă.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm contexte favorabile care conduc spre popularitate. Structurile oferă conjuncturi excelente pentru asocieri de afaceri, mai ales între sexe opuse și invită la călătorii foarte plăcute. Dacă este echilibrat prin elemente mai puţin extravertite, acest aspect contribuie la creionarea unor experienţe artistice, a unor contexte pline de afecţiune, dar, plasat în Leu sau Balanţă, indică un subiect care abuzează de situaţie şi de farmecul său. Relaţiile de familie sunt marcate de toleranţă, gusturi artistice comune si o expresie legală a sentimentelor. Subiectul este un bun ocrotitor al casei.

Venus în sextil sau trigon cu Jupiter generează maturitate afectivă, generozitate, curtoazie, onestitate. Subiectul ridică la nivel de lege iubirea şi lasă câmp liber pornirilor din inimă şi înfloririi sentimentelor. De fapt, la nivel psihic, subiectul este convins că sentimentele au nevoie de o ordine legală şi, adesea, de îndestulare materială pentru a se dezvolta cu plenitudine.

Stadiul evenimentelor: Aspectul oferă structuri bine echilibrate acţionând ca un factor de bunăvoinţă, de şansă în viaţa subiectului. Aspectul favorizează cadrul social oferind popularitate, succes monden; în multe împrejurări susţine asocierile şi aduce bani prin exercitarea unei profesiuni artistice. în orice context este excelent pentru subiectul care are afaceri cu publicul, căci aspectul are calitatea de a susţine relaţiile umane prin farmec şi reuşită. Protecţie la accidente. Relaţiile de familie sunt marcate de fidelitate şi încredere reciprocă. Îndreptat către căsnicie, reunind legea cu dragostea, aspectul asigură protecţia căsătoriei și conduce la reuşită.

Venus în opoziție sau cuadratură cu Jupiter generează sentimente extreme, o natură arzătoare, uşuratică, ce manevrează cu talent arta dramatică, și o intensă dar şi nesănătoasă dorinţă de lux. Opoziţia mai ales constituie o incompatibilitate psihică între dragoste şi bani, generând conflicte afective ca rezultantă a problemelor de interes. Pentru a echilibra lipsa de logică şi neregularităţile sentimentale subiectul trebuie să apeleze serios şi imediat la alţi factori din temă.

Stadiul evenimentelor: Este de semnalat apariţia unor structuri inconsistente ce vor provoca o anumită dezordine în viaţa personală. Drumul subiectului întretaie conjuncturi lipsite de coerenţă ca urmare a divorţului dintre legalitate, şansă şi dragoste. Lipsa de legătură interioară conduce la împrejurări în care subiectul urmăreşte când dragostea, când banii, dar niciodată simultan. El se angrenează în experienţe dispersive; multe legături amoroase, imprudenţe în asocierile de afaceri, viaţă facilă şi nechibzuită. Relaţiile de familie sunt marcate de libertinaj, abuzul de „plăcere", infidelitate. Aspectul poate genera ruptura logodnei sau semnalează o căsătorie realizată într-o manieră nesocotită.