Venus în conjuncție cu Ascendentul accentuează toate caracteristicile venusiene, urmărind însă adaptarea după calităţile semnului Ascendent. Venus plasată în Casa I oferă un fizic agreabil, curtoazia, dorinţa de echitate, farmecul şi sensibilitatea de artist. Sub influenţa disonantă a altor planete, calităţile vor fi deturnate de la scopul lor, şansele vin prea uşor şi moleşesc temperamentul, capacitatea de influenţă asupra semenilor este folosită în scopuri lipsite de nobleţe; posibilitatea unor boli de rinichi. Conjuncţia cu Venus plasată în Casa XII este favorabilă numai prin înclinaţia artistică şi dispoziţia către poezie; copiii trebuie încurajaţi să muncească mai mult în această direcţie deosebită. Din păcate mai apar tendinţe de eludare a problemelor, compromisuri ce erodează poziţia socială, comportament blazat, aparenţa de sânge rece prin care se încearcă mascarea neîncrederii.

Venus în sextil sau trigon cu Ascendentul valorizează din plin trăsăturile venusiene. Acţiunea lor benefică conduce la dezvoltarea legăturilor afective, curtenitoare, ce prezintă o importanţă excepţională în ochii subiectului.

Venus plasat în Casa V oferă darul de a intui caracterele, de a aprecia adevărul în situaţii tulburi şi capacitatea de a găsi variantele potrivite pentru a rezolva problema în avantajul tuturor. Capacitatea de a înţelege oamenii se intensifică pe direcţia vieţii sociale şi a legăturilor amoroase. Venus plasat în Casa IX induce posibilităţi de căsătorie cu un străin, talent care depăşeşte graniţele, arta care stă la baza călătoriilor. Sextilul accentuează trăsăturile pozitive venusiene în direcţia familiei; subiectul detestă poziţiile categorice, discuţiile şi neînţelegerile familiale, caută să-şi construiască un cadru armonios de viaţă.

Venus în opoziție sau cuadratură cu Ascendentul relevă dificultăţi în expresia sentimentelor datorate probabil măcinării acestora în corvezile zilnice ale vieţii sau unor crize morale care l-au marcat profund pe subiect. Opoziţia dintre Ascendent şi Venus plasat în Casa VI indică neplăceri senzoriale, o formă de subordonare în muncă sau viaţă care nu este acceptată ori încăpăţânare exagerată şi ofensă recepţionată de subiect sau emisă de el către mediu. În ansamblu, această poziţie este defavorabilă sănătăţii: boli acute, tulburări renale şi frecvente dureri de cap. Opoziţia cu Venus plasată în Casa VII indică un mariaj sau o asociere bună de afaceri, dar comportamentul devine plin de concesii sau egocentrism, excesiv de monden. Lipsa de decizie şi tulburările emotive ce merg până la lene conduc, în cazul cuadraturii, la greşeli în alegerea partenerilor, la eşecuri în domeniul afacerilor şi la sacrificii în căsnicie.