Relaţia dintre Soare şi Saturn este o asociere a calităţii Uscat şi complementaritate pe direcţia Cald-Rece. Focul solar este Cald prin natură şi Uscat prin Pământ. Pământul este Uscat prin el însuşi şi Rece prin Apa ce se opune Focului. în concluzie, indiferent în ce zodie se află conjuncţia, dar şi celelalte aspecte, Saturn va domina Soarele. Dintre toate asocierile, acestea sunt cele care pot aduce cea mai mare stabilitate fie a personalităţii, fie a evenimentelor, fie a relaţiilor.

Soarele în conjuncție cu Saturn dezvoltă natura serioasă, conştiincioasă şi metodică a subiectului. El îşi conduce voinţa spre scopuri constructive. Autocontrolul şi răbdarea de care dă dovadă constituie un stimulent şi pentru anturajul său care înţelege să-i acorde încredere.

Stadiul evenimentelor: Aspectul poate semnifica o foarte mare reuşită socială obţinută prin eforturi considerabile; indică un om care îşi construieşte singur succesul. Evenimentele care întretaie viaţa subiectului sunt localizate cu predilecţie în domeniul politicii şi al muncii de cercetare, aceasta şi în legătură cu spiritul de responsabilitate. întrucât subiectul sacrifică multe lucruri ambiţiei, viaţa sa ar putea fi destul de austeră. Conjuncţia plasată în Casa X sau în domiciliul planetelor va avea cea mai mare forţă: cariera va juca un rol principal. în rest, multe eforturi şi energie vor fi consacrate domeniului vieţii reprezentat de Casa în care se află această conjuncţie. Relaţiile de familie sunt destul de dificile mai ales că subiectul nu are timp sau resimte relaţia ca frustrantă. Aspectul indică restricţii familiale, căsătorie amânată sau târzie, ori cu un partener mai în vârstă, şi invită la aprofundarea lecţiilor de viaţă.

Soarele în sextil sau trigon cu Saturn dezvoltă o personalitate viguroasă, profundă, semeaţă, dominantă şi aptă să guverneze. Se creează determinări interioare, pasiuni reci şi durabile, împliniri profunde în stabilitatea unei ambiţii; stăpânire de sine, înţelepciune şi forţă intelectuală sau spirituală. Aspectul susţine vitalitatea, puterea interioară şi acordă voinţei sprijinul timpului.

Stadiul evenimentelor: Aspectul indică în general o viaţă morală bine structurată şi bătrâneţe onorabilă. Structura evenimentelor conţine succese datorate muncii încrâncenate şi răbdării. Perseverent, subiectul alege din şirul de întâmplări tot ce poate permite realizări de lungă durată şi afirmarea simţului de responsabilitate (sens politic, calităţi organizatorice, erudiţie). Reuşita şi succesul apar la bătrâneţe, concretizate în proprietăţi imobiliare, bogăţie (şi în sens filosofic) sau onoruri uneori tardive. Aspectul favorizează adesea longevitatea. Relaţiile de familie sunt de tip conservator, bazate pe asocieri profesionale. Subiectului îi repugnă asumarea riscurilor şi apreciază întârzierea unei căsătorii drept soluţia ideală pentru o decizie corectă, întrucât are şanse să devină cel mai bogat şi apreciat om din familie, va ajuta rudele, cu o anumită zgârcenie însă.

Soarele în opoziție cu Saturn determină o expresie a supraeului rigid şi sever care generează scrupule înăbuşitoare şi inhibiţii. Soarele şi Saturn având naturi aproape opuse determină un dezacord între voinţă, dorinţă şi putinţă. Elementele dominante în psihicul subiectului sunt pesimismul, încăpăţânarea, egoismul şi melancolia cu tendinţe spre autodepăşire.

Stadiul evenimentelor: Evenimentele capătă o mare doză de limitare şi frustrare. Conjuncturile pun în mişcare mecanisme ce blochează ajutorul, conduc la prejudicii, la renunţări. Subiectul este urmărit de persecuţiile sau duşmăniile unor oameni ce posedă putere politică ori socială. Anumite întâmplări neplăcute activează sentimentul de culpabilitate şi constituie fie o conduită către eşec, fie un refuz al vieţii. Principiile morale exigente pot îndrepta subiectul spre realizări politice, dar „ceva" se opune dorinţei (de pildă o boală de inimă, o recuperare dificilă, o răsturnare de situaţie...) ori finalizarea este un eşec total. Relaţiile de familie sunt distante ori ostile, adesea datorate unei educaţii foarte dure sau prin absenţa unei influenţe paterne. Celibatul, complicaţiile în căsnicie, ori distanţarea partenerului îmbracă totuşi nişte tente constructive ce invită la asimilarea unor lecţii de viaţă.

Soarele în cuadratură cu Saturn accentuează adesea inhibiţiile şi sentimentele de limitare, starea de neputinţă şi frustrările. Focul nu poate să se apere în această confruntare pentru că uscăciunea sa tinde către esenţa factorului aparţinând complexului Pământ mai mult decât către esenţa propriului factor. De aici elementul nepractic, precaut, încăpăţânat, zgârcit.

Stadiul evenimentelor: Opoziţia şi cuadratura sunt „cruci" de purtat, chiar mai dure în acest ultim caz. Aspectul indică posibilitatea eşecului datorat incompetenţei, răsturnării de situaţie sau a unui simplu nenoroc. Dacă subiectul reuşeşte, înseamnă că a izbutit să pună permanent accentul pe autodisciplină sau a fost ajutat să-şi dezvăluie talentele ascunse ori oferite cu zgârcenie. Relaţiile de familie sunt nefavorabile prin restricţii şi obstrucţii datorate influenţei unui părinte rece ori sever, sau decesului prematur al tatălui. Mariajul poate surveni foarte târziu sau partenerul moare prea devreme. Starea de sănătate poate suferi prin lipsa de vitalitate.