Corelarea dintre cele două extreme ale sistemului, centrul solar şi periferia plutoniană, este strâns legată de dualitatea viaţă-moarte. În interiorul acestei combinaţii se dezvoltă întreaga problematică a dezintegrării valorilor exterioare în paralel cu capacitatea de renaştere într-o formă nouă, superioară. Combinaţia prefigurează constrângerea transformării, conştiinţa obscură a binelui şi răului, judecătorul incoruptibil.

Soarele în conjuncție cu Pluto dezvoltă instincte puternice şi voinţa dirijată spre anularea trecutului şi reconstruirea prezentului. Lumina care străbate tenebrele generează o vitalitate puternică, alimentată de forţe exterioare: sexualitatea, umbrele şi misterele.

Stadiul evenimentelor: Evenimentele conţin în sine o multitudine de posibilităţi de bulversare a vieţii şi schimbări radicale în existenţă mai ales când acest aspect este activat de direcţii. Din meandrele împrejurărilor el alege acele structuri care îmbină îndrăzneala cu reforma viguroasă şi aduc bogăţie. Dacă aspectul cade în Casa X, în Leu sau Scorpion, conjuncturile permit satisfacerea gustului excesiv de putere. Întrucât „cu cât cade de mai sus, cu atât cade mai rău", subiectul trebuie să se arate în mod special vigilent. Dacă nu pune în joc structurile cele mai calme ale personalităţii sau nu apelează la alte elemente ale temei pentru a i se furniza o stabilitate excepţională, riscă o construcţie care nu va dăinui. Relaţiile de familie sunt marcate de atracţie fizică cu efecte adesea distructive. Din păcate, noaptea învăluie viaţa sentimentală.

Soarele în sextil sau trigon cu Pluto realizează un acord şi o alimentare reciprocă între voinţă şi sexualitate. Teoretic, el ar trebui să decompenseze subconştientul, dar direcţiile de realizare scapă uneori de sub control. Aspectul oferă subiectului o capacitate puternic instinctivă care conduce spre creaţie, afirmare, pasiune înnobilantă.

Stadiul evenimentelor: Structura evenimentelor răspunde cerinţelor subiectului şi, oricum, el ar fi ales ceea ce i se potrivea din ceea ce i se oferă, în consecinţă, încrezător în forţele sale, subiectul porneşte pe calea realizărilor creative importante. Dacă conjuncturile se opun acestui fapt, se deschide totuşi calea unui rol decisiv în rebeliuni, acţiuni armate majore sau intervenţii repetate „pe muchie de cuţit". Dacă astrul este în propria reşedinţă (Scorpion sau Casa VIII), efectul va fi pozitiv, iar tentativa încununată de succes. Relaţiile de familie sunt marcate de o puternică legătură pasională ce poate aluneca pe panta amorului liber.

Soarele în opoziție/cuadratură cu Pluto este principalul generator al conflictelor dintre conştiinţa morală şi impulsurile primitive. De aici se dezvoltă obsesia, angoasa, sentimentul de culpabilitate, distrugerea sau afirmarea instinctelor morţii. Subiectul resimte intens dorinţa unei susţineri morale şi caută să se alimenteze din izvorul de simpatie al anturajului.

Stadiul evenimentelor: Evidenţiem criza drept factor general al experienţelor vieţii. Conjuncturile, în sinea lor, pot reprezenta factori de angoasă şi tensiune prin obstacole ascunse, duşmani secreţi sau transformarea sexualităţii în armă de autodistrugere. Aspectul poate bloca domenii importante ale vieţii marcate de Casa în care se produce. Relaţiile de familie sunt marcate de lupte interne sau dogmatism. Sentimentele de iubire sunt anulate printr-o fatalitate implacabilă; atracţie fizică îmbrăcată în violenţă distructivă sau o posibilă moarte năprasnică a tatălui.