Soarele în conjuncție cu Mijlocul Cerului indică o dorinţă imperioasă de identificare care îl interesează în primul rând pentru sine; părerea semenilor nu contează. Subiectul îşi caută propria identitate şi propriul loc în societate, fiind convins că numai o astfel de legitimare îi permite să păşească cu fruntea sus pe calea vieţii. În cazul omului superior, subiectul va fi în acord complet cu sine şi cu activitatea sa profesională; în cazul omului inferior el va fi un arivist ce se autoamăgeşte pentru a se justifica.Soarele în sextil sau trigon cu Mijlocul Cerului indică o conlucrare fericită între personalitate şi obiective în cursul existenţei. Subiectul îşi conştientizează posibilităţile şi limitele şi, în funcţie de aceasta, adoptă o atitudine rezonabilă pentru poziţia socială pe care o ocupă. Voinţa este alimentată de ambiţie, dar ea nu depăşeşte pragul armoniei generale, ci caută să-l propulseze pe subiect la limita superioară a capacităţilor sale.

Soarele în opoziție sau cuadratură cu Mijlocul Cerului indică dorinţa majoră de identificare cu planul familial şi refuzul unor acţiuni practice. Comoditatea şi dezinteresul îl frânează în atingerea obiectivelor, iar ratarea obiectivelor alimentează sentimentul de inferioritate socială. Se creează un cerc vicios ce oferă ca singură alternativă refugierea în mijlocul căminului şi protecţia familiei pentru restabilirea echilibrului. De obicei căminul susţine energic opţiunea subiectului, fie îi oferă şansa unei noi tentative poate mai încununate de succes, fie îi oferă fericirea liniştită din cadrul său. Cuadratura oferă efecte mai slabe, cu o singură excepţie: de obicei căminul nu îl susţine moral şi material pe subiect, iar prăbuşirea poate continua.