Asocierea valorilor de Cald şi Uscat conduce la accentuări sau excese, unde Marte este mai agresiv şi acţionează cu mai multă precipitare decât Soarele. Se realizează un element dinamic interior care acţionează asupra mediului, obligându-l la constrângere. Asocierea nu este prea favorabilă; în lipsa unui alt element care să o pondereze, devine un factor de inadaptare prin duritate, încăpăţânare, reducere a ideilor şi faptelor la esenţialul care nu mai are nici o coloratură şi nu mai poate fi judecat corect. Apar manifestări provocatoare ce disociază mediul şi îl supun la încordare şi tensiune.

Soarele în conjuncție cu Marte accentuează curajul, voinţa şi acţiunea. Subiectul va fi un mare muncitor; dacă aspectul se găseşte într-un semn „de transformare" precum Capricornul, indică o tendinţă de a munci până la limita forţelor. Plasat într-un semn mai emotiv, precum Peştii, el va da fără îndoială o energie mai mult emotivă decât practică. Subiectul este plin de vitalitate, poate fi excesiv de entuziast şi tinde să se ardă, să se taie sau să se rănească.

Stadiul evenimentelor: Situaţia este dependentă de natura elementului introdus de zodie. Dacă Marte şi Soarele se întâlnesc în Berbec, combinaţia este malefică. Chiar dacă Soarele are efect favorabil asupra conjuncturilor, Marte ruinează calităţile sale benefice. Neşansa este mai mare în evenimente legate de complexul Cald (emancipare, exaltare explozivă, cucerire...). Când conjuncţia este plasată în semn de Pământ, malignitatea evenimentelor provocate de Marte este învinsă şi constelaţia devine benefică. Conjuncţia într-un semn de Apă sau Aer, mai ales în Balanţă, este nefavorabilă. Subiectul găseşte oportunităţi şi acţionează bine, dar oamenii îi întorc răul pentru binele făcut. Din punct de vedere al relaţiilor de familie, energia suplimentară adusă de acest aspect dezvoltă atracţia sexuală şi ar putea fi dirijată într-o manieră pozitivă. în structura evenimentelor ea se poate dovedi teribilă, lovind tatăl sau soţul.

Soarele în sextil sau trigon cu Marte indică vitalitate, încredere în sine, îndrăzneală pe care nimic nu o intimidează şi care ignoră pericolul. Se dezvoltă instinctul de luptă, de cucerire, de afirmare pozitivă, virilitatea. Energia poate să se răsfrângă pe plan intelectual şi subiectul posedă adesea capacitatea de a lua decizii rapide şi pozitive.

Stadiul evenimentelor: Se deschid căi temerare care permit subiectului să-şi pună energia în slujba unei creaţii sau pasiuni. El caută poziţii de comandă, structuri bazate pe acţiune sau elemente de progres. Fiinţa tinde să consume agresivitatea prin socializarea ei în vederea unui rezultat constructiv. El nu are răbdare să aleagă evenimentele cele mai indicate ci, pe baza celor existente, concepe şi execută. Din punct de vedere al relaţiilor de familie, indică în general activitate, colaborare şi trăinicie. Sănătatea subiectului este protejată.

Soarele în opoziție cu Marte este un aspect disonant care se poate dezvolta pe două direcţii. Primul caz se poate compara cu „complexul castrării" introdus de Freud, sau complexul de inferioritate promovat de Adler. Subiectul este temător, supus, indulgent, afectat de surmenaj, suferă în sinea sa. Al doilea caz reprezintă o formă de exacerbare a conjuncţiei. Temperamentul este excitabil cu toate consecinţele ce decurg: impulsivitate, imprudenţă, exces, rebeliune, agresivitate.

Stadiul evenimentelor: Agresivitatea (Marte) polarizată prin autoritate (Soare) urmează conjuncturile autoritare sau ostile cu deplasări ulterioare către revoltă împotriva autorităţilor: educatori, şefi, soţ etc. Două cazuri sunt posibile: fie subiectul renunţă la forţa sa datorită sentimentului de teamă indus de mediu şi renunţă la luptă, are conştiinţa înfrângerii; fie o ia pe calea aventuroasă a bravării, măsurându-se cu forţe mai puternice decât ale sale şi îndurând eşecul unei dominări. Dacă se continuă pe acest drum, evenimentele favorizează structura de sacrificiu: idealuri sau rebeliuni militare, sacrificiul războinicului, tendinţa de a-şi pune viaţa în pericol prin acţiune. Subiectul poate găsi o formă de defulare în sporturi periculoase. Din punct de vedere al relaţiilor de familie, aspectul indică o influenţă paternă autoritară, tiranică sau supra-stimulare a mediului cu tensiune între părţi. Subiectul riscă amputări, operaţii, accidente.

Soarele în cuadratură cu Marte accentuează indicii conflictuali. Subiectul este mai combativ, aspru, sfidător, precipitat, despotic, iraţional. Adesea produce şi tendinţe puternice la surmenaj.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm o mulţime de conjuncturi neprielnice ce tind să producă răniri sau degringoladă în viaţă. Subiectul apreciază evenimentele agitate care îi oferă o veritabilă plăcere de a-şi asuma riscuri. El se angajează în orice întâmplare care îi subliniază calităţile polemice, iar frecvenţa discuţiilor în contradictoriu este ridicată. Evenimentele pot atrage subiectul într-o carieră legată de armată. Din punct de vedere al relaţiilor de familie, disonantele afectează mai mult partea masculină (fii, tată sau soţ) reprezentând un indiciu de ceartă sau competiţie tensionată între părţi. Soarele este acela ce unifică şi luminează căminul; rănit, unde va fi armonia lui? Mai remarcăm o probabilitate crescută a bolilor de inimă şi inflamatorii.