Relaţia dintre Soare şi Jupiter este o asociere a valorilor de Cald şi o compensare de Uscat şi Umed ce imprimă materiei mişcare, dezvoltare şi ardoare în parcurgerea traseului. Aerul jupiterian se impregnează din plin cu căldură solară şi forţa de creştere progresivă se constituie într-un coeficient major de reuşită. Calităţile proprii realizează echilibrul, iar cele improprii sunt mult valorizate.

Soarele în conjuncție cu Jupiter este un aspect foarte favorabil care aduce optimism, generozitate, bunăvoinţă şi onoare. Când conjuncţia nu este slăbită, subiectul ar trebui să aibă calităţi excepţionale în diverse domenii; un spirit bine dezvoltat şi cultivat, simţul umorului, cu tendinţă la satiră dacă Marte este bine plasat.

Stadiul evenimentelor: Conjuncţia va favoriza domeniul reprezentat de Casa în care ea cade. Ea reprezintă o promisiune de elevare, de câştiguri financiare, de mare şansă în întâmplările vieţii, iar evenimentele capătă asemenea turnuri încât zidurile se vor dărâma în faţa nativului. Subiectul îşi pune întreaga vitalitate în sprijinul unui ideal. Deseori în decursul vieţii subiectul va fi solicitat pe post de arbitru sau judecător întrucât în orice situaţie onestitatea este criteriul care protejează drepturile şi proprietatea celorlalţi. Familia este însufleţită şi animată de permanenta transformare a cadrului ei. Dacă conjuncţia are loc într-un semn de Aer se generează neşansă în relaţiile de familie, mai accentuată dacă tatăl sau unul dintre soţi aparţine semnului de Pământ. Subiectul va suporta o dublă presiune datorită mobilităţii schimburilor cu mediul şi interacţiunii slăbite cu familia.

Soarele în sextil sau trigon cu Jupiter oferă maturitate, plenitudine, expansiune şi forţă vitală care orientează nativul pe calea ambiţiilor realizatoare, a afirmării autorităţii. Subiectul denotă o atitudine calmă şi binevoitoare, detaşată de contingent. Optimismul împletit cu conservatorismul senin şi responsabilitatea stau la baza ideilor şi iniţiativelor fericite.

Stadiul evenimentelor: Suntem tentaţi să-l considerăm ca un factor de bogăţie, de succes şi noroc, dar nu este tocmai aşa. Bineînţeles, el poate aduce noroc si satisfacţii, dar bogăţia poate fi foarte bine de ordin intelectual. Structura evenimentelor care întretaie viaţa subiectului conţine acţiune şi protecţie manifestate cu predilecţie spre rolul social. Apare astfel un raport direct cu profesiuni sau conjuncturi legate de editură, justiţie, biserică. întâmplările vieţii sunt orientate spre un hedonism euforic sau o pasiune excepţională. Din punct de vedere al relaţiilor de familie, aspectul îmbunătăţeşte mult structura ei şi conlucrarea în interior. Relaţii agreabile, familie fericită, sănătate bună, viaţă uşoară.

Soarele în opoziție cu Jupiter accentuează nervozitatea şi erorile de raţionament care sunt, fără îndoială, trăsăturile cele mai neplăcute. Aspectul mai poate reprezenta adesea un indice al hipertrofiei, fie a eului (vanitate, orgoliu, ambiţie nemăsurată), fie a unei funcţii psihice (subiectul se complace în starea de parazit).

Stadiul evenimentelor: Se ajunge la situaţii exasperante. Chiar în cazul conjuncturilor favorabile, subiectul îşi risipeşte şansa cu dezinvoltură. Modalitatea practică apare de la caz la caz, fiind indicată de Casă: investiţii eronate, pagubă financiară, exhibiţionism social, pierderea capitalului moştenit, înfrângeri în procese etc. Aspectul mai constituie un factor de ilegalitate sau imoralitate de unde pleacă necazurile cu oamenii legii. Abuzul marchează nu numai întâmplările vieţii, ci şi sănătatea (inimă, ficat) sau greutatea (obezitate). Relaţiile de familie sunt marcate de atitudinea personală a subiectului în faţa vieţii, ce conduce la neînţelegeri asupra evoluţiei şi idealului comun. Confruntarea Aer-Foc incită subiectul să mănânce, să bea, să doarmă, să se distreze şi mai puţin să ducă o viaţă de familie.

Soarele în cuadratură cu Jupiter dezvoltă un optimism ascuţit îndreptat spre plăcerea riscului (de exemplu, imprudenţe la volan). Măreţia şi puterea sunt nişte trăsături prea generale care, greşit direcţionate, eşuează în suficienţă, lipsă de concentrare, masculinitate eronată, iresponsabilitate.

Stadiul evenimentelor: Meandrele vieţii favorizează atragerea subiectului în „combinaţii" menite să-i ofere o îmbogăţire rapidă sau posibilitatea de a-şi plăti datoriile; adesea pierde şi ce a avut. Aspectul indică conflicte cu autorităţile patronale, sociale sau probleme în familie. Subiectul străbate conjuncturi neprielnice: şicane cu anturajul, procese neplăcute, zbucium religios sau filosofic. El intră în conflict cu oamenii legii mai ales când este atras de şi prin sisteme pseudo-religioase. Amplasamentul lui Saturn poate modifica trăsăturile jupiteriene negative. Relaţiile de familie sunt destul de zbuciumate, iar conflictul patern reprezintă cauza principală. Subiectul este prea expansiv sau se complace în situaţii ce nu au nici o legătură cu morala.