Relaţia dintre Saturn şi Uranus reprezintă o asociere între elementul Pământ şi viteza de variaţie a Focului. într-un caz normal ar rezulta o asociere a planetelor prin intermediul valorii Uscat, o relaţie de secundariat prin opoziţia Rece-Cald şi o dominanţă a Pământului rezultată din ciclul lui Platon. însă în acest caz nu avem elementul Foc, ci viteza lui de variaţie; deci nu este vorba de pământul sau nisipul pe care îl aruncăm cu lopata pentru a stinge un foc. Această relaţie presupune apariţia unor puternice comprimări, tensiuni şi expulzări suportate de Pământ sub efectul exploziei create de Foc; imaginea unui vulcan care erupe este cea mai aproape de realitate.

Saturn în conjuncție cu Uranus generează ambiţie, rezistenţă, dârzenie, individualism. Depresia psihică va alterna cu tensiunea nervoasă; aceste oscilaţii vor zgudui comportamentul subiectului şi vor fi acceptate cu dificultate de semeni. Hotărârile sale vor fi greu de integrat în sistemul de conduită umană unanim acceptat în prezent.

Stadiul evenimentelor: Aspectul este în general periculos şi tinde să distrugă o situaţie stabilă. El reprezintă ciocnirea dintre timp (Saturn) şi spaţiu (Uranus) care pretinde fermitate în acţiuni şi rezolvarea analitică a contextului. Subiectul nu mai poate controla conjuncturile din cauza întinderii acestora sau a lipsei de timp; aşa apare starea de criză care obligă la transformare.      

Saturn în sextil sau trigon cu Uranus întăreşte inteligenţa deductivă, iniţiativa şi capacitatea de concentrare mai ales dacă este susţinut de alte elemente ale temei. În concepţia subiectului, disciplina în gândire, rigoarea în demonstraţie şi voinţa controlată de răbdare reprezintă singurele valori demne de el. Datorită acestui fapt, subiectul va avea un comportament prudent şi serios, apelând chiar la privaţiuni şi asceză dacă e cazul, pentru atingerea obiectivului.

Stadiul evenimentelor: Aspectul oferă contextul şi condiţiile ce permit schimbarea unei situaţii politice, formularea unor noi ipoteze ştiinţifice sau ajută la o sistematizare ce reprezintă un pas înainte. Trigonul favorizează calităţile pentru administraţie şi munca ştiinţifică, iar subiectul îşi poate proiecta planurile spre viitor cu acordul timpului, chiar dacă momentan ele implică austeritate, în orice împrejurare subiectul îşi va orienta ambiţiile şi tensiunile spre un scop determinat, spre lichidarea unui conflict, spre idealism sau realism radical.

Saturn în opoziție sau cuadratură cu Uraus generează rigiditate, intransigenţă, duritate, sufocarea sensibilităţii. Dacă în asociere domină Uranus, atunci se generează inadaptare, imprudenţă, lipsă de seriozitate, crize de mânie şi depresii cu tendinţe paranoice. Ambele variante conduc la instabilitate şi represiunea direcţiei favorabile a acţiunii.

Stadiul evenimentelor: Aspectul poate provoca dificultăţi pe termen lung ca urmare a conflictului dintre tradiţie şi revoluţie. El reprezintă şocul care denunţă contractul între timp (Saturn) şi spaţiu (Uranus) printr-o rezoluţie definitivă. Dacă în analiza asociativă am folosit imaginea vulcanului care erupe, pentru opoziţie este mai elocventă imaginea trăsnetului care loveşte o stâncă. Asta explică schimbarea brutală de situaţie în funcţie de casă: ruptura pe plan social sau cu mediul de prieteni, accidente financiare sau în carieră, accese ce ignoră diplomaţia şi conduc la prăbuşiri politice, pierderea fiinţelor iubite, scandal, separare sau văduvie, accidente organice (paralizii, fracturi de oase, afecţiuni ale picioarelor).