Se realizează o asociere între Pământ (Uscat prin propria natură şi Rece prin Apă) şi viteza de variaţie a stării Pământului. Pluto este lavă topită (nici Pământ, deşi conţine roci, nici Foc, deşi este extrem de fierbinte, nici Apă, deşi curge). Această relaţie presupune apariţia unor puternice comprimări şi transformări care macină adâncurile, care comprimă şi, prin detentă, dau naştere la cutremure. Canioanele sfârtecate de prăbuşiri şi râurile de lavă solidificate sugerează introversiunea puternică, sfărâmarea prezentului, transformarea Pământului şi subliniază ariditatea acestui peisaj.Saturn în conjuncție cu Pluto provoacă frustrare,  conduce la probleme psihice profunde, frânează sexualitatea până la sterilitate. Subiectul are posibilitatea să sublimeze efectele într-o muncă ştiinţifică importantă. Aceste efecte sunt mai probabile când conjuncţia cade aproape de AS.

Stadiul evenimentelor: Situaţii instabile, obsesive, lupte şi vâltori în viaţă, angrenarea în mişcări secrete sau contra curentului evenimentelor, bulversarea vieţii la bătrâneţe; moartea persoanelor în vârstă în jurul subiectului.

Saturn în sextil sau trigon cu Pluto determină atitudinea coerentă şi previzionară a subiectului faţă de factorii induşi de tendinţele celor două planete reprezintă forţa care îl susţine şi îl ajută să înfrunte necunoscutul. Subiectul va fi capabil să depăşească frustrările şi limitele, va şti să îmbine tendinţe opuse, va căuta cu tenacitate.

Stadiul evenimentelor: Structurile se află în plină renovare, regenerare, reconstrucţie. La suprafaţa evenimentelor ideile se cristalizează, prind forme riguroase, introduc elementul constructiv de mare amploare, de exemplu, obţinerea bogăţiilor imobiliare. Aspectul stimulează rolul cauzalităţii şi reprezintă încercarea dificilă din care subiectul iese învingător.

Saturn în opoziție sau cuadratură cu Pluto indică momente de criză personale, efectul unei sexualităţi anarhice, revolta profunzimii, persistenţa neînduplecării. Tulburat sau brutal până la sfidare, subiectul preferă acţiunea opusă realităţii care aduce distrugere şi negaţie.

Stadiul evenimentelor: în principiu, ea exprimă vârtejul care absoarbe. În cazul unui subiect, aspectul va tinde la multiplicarea schimbărilor, la vâltoarea cheltuirii banilor sau resurselor, va limita fecunditatea, va distruge avantajul, totul fiind într-o relaţie cauzală cu civilizaţia şi produsele ei.