Relaţia dintre Saturn şi Neptun reprezintă o asociere între Pământ şi viteza de variaţie a Apei. Într-un caz normal ar rezulta asocierea planetelor prin intermediul calităţii Rece, o relaţie de secundariat prin opoziţia Uscat-Umed şi o opoziţie echilibrată rezultată din ciclul lui Pluton. însă în acest caz nu avem elementul Apă, ci viteza ei de variaţie; deci este vorba de canioanele tăiate de curenţi, care sugerează introversiunea puternică şi subliniază însingurarea acestui peisaj sau turbioanele de apă ce sapă în adâncime care simbolizează supremaţia valorilor nocturne şi permit rădăcinilor să tragă esenţa din Pământul-Mamă. În funcţie de zodie, va acţiona una sau alta dintre variante sau o combinaţie a lor.

Saturn în conjuncție cu Neptun conduce la o stare conflictuală între materialism şi idealism, ambele prezente la subiect (individual sau de grup). El deschide lupta pentru o nouă ordine, o altă structură sau modificarea vechilor valori. În principiu, conjuncţia induce subiectului aptitudini ce îi permit să înscrie în fapte un ideal religios dar, plasată într-un semn de Pământ, va da câştig de cauză idealului materialist. Plasat în domiciliu, Saturn va stabiliza mult prea mult latura difuză a lui Neptun, îndreptând scopul suprem al năzuinţelor spre afaceri şi lumea politică.

Stadiul evenimentelor: Această combinaţie va favoriza subiecţii născuţi în această perioadă, bineînţeles susţinută de celelalte aspecte din temă, contribuind la dispoziţii artistice sau idealism şi oferind o formă concretă inspiraţiei. Subiectul va şti să-şi organizeze viaţa şi va munci cu încrâncenare în domeniul pe care l-a ales.

Saturn în sextil sau trigon cu Neptun generează un profund curent constructiv, simţ practic şi o mare capacitate de muncă. Intuiţia, bunul simţ şi imaginaţia sunt foarte puternice, dar controlate şi bine utilizate. Subiectul, atât la nivel de formaţie socială, cât şi la nivel individual, posedă calităţi oculte şi aptitudini de a instaura o nouă ordine de valori.

Stadiul evenimentelor: Concretizarea acestor posibilităţi se realizează în cazul benefic prin cultură intelectuală excepţională şi calităţi de investigaţie (în filosofie, ocultism) iar în cazul malefic prin duritate, sufocarea sentimentului de protecţie şi organe de poliţie. Subiectul are un instinct de conservare dezvoltat, acţionează sistematic şi în general nu-i place să fie depăşit de alţii în lupta pentru obţinerea bogăţiei.

Saturn în opoziție sau cuadratură cu Neptun denotă multă încăpăţânare, viclenie, suspiciune cu efecte înşelătoare, uneori izolare cu puseuri de brutalitate şi tendinţe schizoide. Emoţiile adânci conduc la o mentalitate iluzorie, nimicirea idealurilor, proiecte vaste dar irealizabile.

Stadiul evenimentelor: La nivel individual, subiectul este pus în situaţia de a fi victima împrejurărilor. Structurile sunt instabile, apar conflicte cu semenii, tensiune şi inhibiţie, iar subiectul naufragiază în tentativele sale de a pluti pe oglinda evenimentelor. Toate şansele sale se prăbuşesc în mod perfid: ruinarea afacerilor, năruirea norocului, decepţii în dragoste, perturbarea sănătăţii, confiscarea (lagăr) şi dezagregarea (moarte) vieţii.