Saturn în conjuncție cu Mijlocul Cerului creează o poziţie extrem de puternică prin consecinţele ce decurg (nuanţate desigur de natura semnului zodiacal). Subiectul se va ocupa în mod esenţial de ambiţiile sale referitoare la elevarea socială şi nu va consacra decât puţin timp plăcerilor sau relaţiilor afective. Astrologii sunt de acord că această conjuncţie reprezintă rolul anxios al destinului. Subiectul posedă o personalitate rece care va avea drept unic scop parvenirea la un post de responsabilitate, dar va cunoaşte solitudinea. O conjuncţie disonantă va obliga la creşterea returnărilor, a datoriilor, mai ales morale, care trebuie plătite întrucât ascensiunea a fost ori nemeritată, ori oferită în scopul de a achita obligaţiile din alte vremuri.

Saturn în sextil sau trigon cu Mijlocul Cerului este un aspect important prin capacitatea sa de a stimula rolul cauzalităţii, al perspicacităţii şi al previziunii. El măreşte consideraţia faţă de normele temporale, oferă o atitudine pozitivă către carieră şi permite construcţia solidă pe termen lung. Chiar dacă securitatea financiară este importantă, reputaţia devine obiectivul major urmărit de subiect. Subiectul are capacitatea de a utiliza cu ambiţie şi diplomaţie resursele pe care le are la îndemână, folosind mijloace convenţionale călite prin experienţa proprie pentru a ajunge la progres.

Saturn în opoziție sau cuadratură cu Mijlocul Cerului blochează exprimarea favorabilă a aptitudinilor, condiţiilor sau situaţiilor legate de ascensiunea pe scara socială. Subiectul va fi împiedicat de inhibiţii sau va munci cu îndârjire, dar fără ca vreodată să-şi atingă obiectivele. Cauzele pot fi multiple: un tată neînţelegător poate sta la baza eşecurilor; intoleranţa care provoacă subiectul să profite de orice împrejurare şi, prin lipsa de popularitate în rândul colegilor sau al subalternilor, va fi împiedicat în atingerea scopurilor; ambiţia se va integra dificil cu viaţa profesională şi va frustra subiectul de avantajele preconizate; avariţia îl domină şi nu va permite ca nimic şi nimeni să-l oprească din drumul său, dar asta reprezintă şi cauza prăbuşirii sociale.