Relaţia dintre Mercur şi Uranus reprezintă o asociere a calităţilor versatile mercuriene (element de Aer sau Pământ) cu viteza de variaţie a Focului. Dacă în temă domină elementul Pământ, atunci acţiunea acestuia va stinge Focul, va exacerba calitatea Uscat (pretenţii fără bază, adaptare scăzută, conjuncturi rigide); dacă domină Aerul, atunci Focul va aţâţa, va activa, va răspândi prin energizare (acţiuni rapide, disociere, conjuncturi independente).

Mercur în conjuncție cu Uranus generează un spirit capabil să inoveze, independenţă intelectuală şi originalitate, adesea asociate cu excentricitatea. Subiectul posedă gândire ştiinţifică şi mult talent, aproape geniu, care îi permit deschideri spre idei noi. Dacă domină Pământul, conjuncţia abia dacă mai este satisfăcătoare. Se dezvoltă încăpăţânarea, lipsa de adaptabilitate; apare un tip pretenţios dar cu calităţi nedezvoltate.

Stadiul evenimentelor: Viaţa subiectului este străbătută de împrejurări neaşteptate care reclamă rezolvare imediată. Contextul şi acţiunea domină gândirea; deşi conştient de natura întâmplărilor, aparent independente, subiectul se bazează pe protecţii pentru a reuşi. Succesele apar brusc în viaţă fiind legate de zona literară şi ştiinţa caracterului ori caracterul ştiinţei. Aspectul facilitează evenimentele sociale în direcţia călătoriilor neaşteptate, a prieteniilor intelectuale sau prieteni din sectorul intelectual. Relaţiile de familie sunt marcate de caracterul subit al modificării, de comunicări intuitive, de legături afective cu natura îndreptată mai mult spre spiritual şi independenţă.

Mercur în sextil sau trigon cu Uranus generează gândire inventivă, novatoare, şi un spirit progresist şi comprehensiv. Originalitatea, exprimată cu inteligenţă, provine dintr-un spirit agil care reuşeşte să penetreze rapid în gândirea semenilor, dar slăbeşte capacitatea de concentrare. în general, subiectul are o foarte mare încredere în sine, o excelentă memorie şi intuiţie, dar, când se încăpăţânează, pare stupid.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm o activitate intensă a conjuncturilor ce angajează spre bătălie, dominare, sau sunt îndreptate către elevare spirituală. Iniţial, întâmplările par o glumă dar, rapid, dezvoltarea lor se amplifică prin structura conjuncturilor independente şi oferă penetrarea în alte structuri. împrejurările favorizează buna direcţionare a calităţilor şi a opiniilor spre realizarea scopului. în domeniul social, subiectul manevrează cu fineţe contextul, utilizează talentul argumentării şi al stilului pentru a îndrepta relaţia spre zone heterodoxe sau de avangardă. Relaţiile de familie sunt marcate de o bună dispoziţie psihică, de manifestări glumeţe cu consecinţe imprevizibile şi de opinii complementare care oferă stimulare mentală.

Mercur în opoziție sau cuadratură cu Uranus  generează aceeaşi dispoziţie a spiritului ca la aspectele armonice, dar îndreptate fie spre aventuros, fie închistate în idei noi. Prima direcţie conduce la risipă de energie, la idei tulburi, a doua, la spirit aspru şi sarcastic, iar ambele la dezechilibru nervos. Excentricitatea comportamentului şi bruscheţea atitudinii subiectului sunt dificil de suportat,  mai ales că nu cunoaşte cuvântul tact. Subiectul poate compromite marele său talent, considerându-se un personaj excepţional sau un „ales".

Stadiul evenimentelor: Observaţia esenţială se referă la lipsa de tangenţă între drumuri. Contextul pe care îl străbate subiectul are o cale dominantă care nu este comună cu drumul ales în viaţă de respectivul subiect. Prin urmare, în orice împrejurare el va merge contra curentului de opinie, indiferent de consecinţele pe care le are de suferit. Atât pe plan social, cât şi în afaceri, cursul firesc al evenimentelor este tulburat, iar subiectul împiedică sau încurcă problemele. Deşi capabil de sistematizare, subiectul nu va învăţa nimic din situaţiile precedente. Pericol de dispute şi relaţii perverse. Relaţiile de familie sunt marcate de dezechilibru în structura ideilor care ar trebui să le conducă. Apar neînţelegeri intelectuale, încordare, confuzii sau înrăutăţirea relaţiilor dintre fraţi.