Relaţia dintre Mercur şi Pluto reprezintă o asociere între dualitatea androgină ce conţine elementul Aer sau Pământ cu viteza de variaţie a stării Pământului. Când Mercur se exprimă prin elementul Aer, se realizează un complex de căldură explozivă (tendinţe primitiv-copilăreşti, mărirea receptivităţii materiei, trecerea bruscă a situaţiilor). Când Mercur se mulează după caracteristica de Pământ, conduce la Rece exploziv (forme ce dezintegrează structuri durabile, concentrare urmată de explozie, detaşarea de afectivitate şi transformarea ei în altă structură, mai mult sau mai puţin echivalentă).

Mercur în conjuncție cu Pluto oferă adesea perspicacitate, uneori versatilitate sau viclenie şi întotdeauna capacitate de introspecţie. O conjuncţie bine aspectată îi permite subiectului să depăşească necazurile sau să se detaşeze de blocaje, dar interpretarea se face numai în funcţie de semnul în care cade; în Rac anxietatea poate rămâne în subconştient, în Fecioară inhibiţiile pot produce blocaje volitive, dar în Balanţă se constată numai o uşoară nelinişte.

Stadiul evenimentelor: Aspectul conduce experienţele vieţii spre structuri diferenţiate, cu efecte polarizatoare. În cazul unui subiect, acesta poate reprezenta represiunea vieţii sensibile, contexte ce oferă câştigul cerebralizării şi, uneori, împrejurări ce conduc la descinderea în infern. El poate genera freamătul puterii, mai ales în cazul în care cade în Leu, ce poate fi exprimată prin literatură (articole incendiare, scrieri erotice), prin experienţe şi studiu al subconştientului. Relaţiile de familie sunt marcate de îmbogăţiri importante prin exerciţiu şi profunzime intelectuală. Aspectul indică adesea moartea unui frate.

Mercur în sextil sau trigon cu Pluto dezvoltă un spirit cercetător, curios şi neliniştit, la capacitatea de explorare a mentalului semenilor. Uneori critică şi justiţiară, alteori fecundă şi inconstantă, inteligenţa este strâns legată de conştiinţă de unde extrage forţa de a înfrunta necunoscutul şi a limpezi enigmele.

Stadiul evenimentelor: Se realizează o dualitate benefică ce acţionează ca un fundal permanent de acces la fondul problemelor. Subiectul traversează contexte care leagă principiul de comunicaţie de profunzimea cunoaşterii, de reformulări structurale sau de explozia intelectuală. Evenimentele penetrează adânc în viaţa subiectului manevrându-l spre cercetarea şi exercitarea unor ocupaţii Plutoiene (judecător de instrucţie, criminalist, ginecolog, psihanalist, astrolog etc). Relaţiile de familie sunt marcate de metode şi convenţii supuse regulilor logicii şi nu prezintă nici o greutate în a fi destinse.

Mercur în opoziție sau cuadratură cu Pluto generează o contrariere între instinct şi logică blocând accesul la inteligenţă şi sexualitate. Spiritul este chinuit, revoltat sau distructiv, inteligenţa este complicată, intrigantă, mai mult sau mai puţin periculoasă. Este posibil ca subiectul să aibă nevoie de tratament psihiatric pentru a se destinde, mai ales când alte elemente susţin tensiunea.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm structuri dezordonate, experienţe periculoase, împrejurări complicate. în orice conjunctură subiectul omite să examineze problemele înainte de a se angaja verbal. îi este greu să vadă lucrurile în contextul lor şi i se întâmplă ca liniile biologice de comunicare obişnuite să fie blocate. Necazul şi zbuciumul vor intersecta de multe ori viaţa subiectului. Relaţiile de familie sunt marcate de diferenţiere şi de explozia ce rupe legătura. Aspectul semnifică prezenţa perturbaţiilor instinctuale sau decesul unui frate.