Această relaţie reprezintă o asociere între elementul versatil mercurian şi viteza de variaţie a Apei neptuniene. Când Mercur se exprimă ca element de Aer, el va vitaliza apa neptuniană oferindu-i o expansiune nelimitată; când acţionează ca element de Pământ, se va dizolva ca o pastă, va îngreuna eforturile sublime ale lui Neptun mărginindu-se, în cel mai fericit caz, să ofere o direcţie de exprimare favorabilă a trăsăturilor exprimate de acesta, fără a le sprijini.

Mercur în conjuncție cu Neptun generează bunătate, blândeţe, intuiţie şi o puternică imaginaţie creatoare, dar trebuie interpretat, mai mult decât altele, în funcţie de semnul în care cade. De exemplu, Racul accentuează imaginaţia şi, poate, sensibilitatea; Leul, dispoziţiile artistice; Fecioara, calităţile literare; Balanţa, arta eludării dificultăţilor. Dacă conjuncţia este slăbită: slăbiciune, ezitare, visare, lipsă de voinţă.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm caracteristica schimbătoare a împrejurărilor care variază între situaţii exaltante şi întâmplări nefaste. în cadrul contextului social, acesta fiind singurul care contează în concepţia sa, subiectul urmăreşte un ideal mental pe care caută să-l aplice în practică. Afacerile reprezintă o acţiune pur întâmplătoare, în schimb întâmplările cu caracter ocult sau experienţele parapsihologice sunt destul de dese. Relaţiile de familie sunt marcate de pulsiuni violente şi legături slăbite, iluzorii, poate datorită intensificării imaginaţiei care călătoreşte sau călătoriilor.

Mercur în sextil sau trigon cu Neptun generează intuiţie, subtilitate, imaginaţie şi ameliorează simţitor maniera în care subiectul va aplica sensibilitatea sa intelectuală. Inteligenţa se îndreaptă spre senzitiv, perceptiv, liric, activând fie calităţile artistice (dans, mimă, comedie), fie calităţile parapsihologice (mediumitate, clarvedere, magnetism). Subiectul este foarte susceptibil, dar nu cunoaşte ranchiună.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm acţiunea directă şi benefică a acestora asupra vieţii subiectului. Dacă în alte condiţii ele creează doar un cadru care se poate intersecta sau nu cu drumul ales de subiect, în acest caz se poate spune că ele îi conduc viaţa. Fiecare întâmplare îndeamnă la activarea inspiraţiei, fiecare experienţă contribuie la realizarea unor demersuri artistice, orice context facilitează intrarea în consonanţă cu mediul. Subiectul nu are legătură cu lumea afacerilor, detestă condiţiile de viaţă penibile şi proiectează imagini poetice asupra mediului social ca să-i ridice calitatea morală şi spirituală. Relaţiile de familie sunt marcate de legături excelente, de contacte spirituale comune, de înţelegerea care este purtătoare de şansă numai prin simpla ei prezenţă.

Mercur în opoziție sau cuadratură cu Neptun conduce la confuzia spiritului, la zăpăceală, la gânduri utopice. Subiectului nu i se permite să ajungă la partea intelectuală a inspiraţiei şi imaginaţiei. Intuiţia şi reprezentarea mentală sunt deosebite, dar aceste calităţi nu sunt întrebuinţate într-o manieră constructivă. în concluzie, căderi de memorie, indolenţă, oboseală nervoasă, depresie şi probleme legate de somn. Subiectul înclină spre intrigi şi păcăleală, mai ales dacă Racul şi Scorpionul sunt influente.

Stadiul evenimentelor: Confruntarea Apă-Aer mercurian conduce la contexte fragile, la întâmplări neverosimile, după părerea subiectului, care îl derutează. Conjuncturile favorizează urmărirea pasiunilor şi a experienţelor de tip himeric, dar sub o formă dezechilibrată. Dacă confruntarea se realizează pe direcţia Pământ mercurian-Apă, efectele sunt mai nefaste. Pământul dizolvat în apă duce la mâzgă; de aceea conjuncturile îmbracă haina unor fraude, a unor experienţe înjositoare, a unor întâmplări marcate de rea credinţă. Subiectul alege mijloace ocolitoare, în concepţia sa, pentru a rezolva problema, dar metodele se apropie de noţiunea de înşelătorie, viclenie, morbiditate. Relaţiile de familie sunt marcate de decepţii datorită lipsei de încredere în sine sau de iluzii prin abordările pline de credulitate.