Relaţia dintre versatilul Mercur şi focosul Marte reprezintă o dispoziţie particulară de inteligenţă bazată pe reprezentarea și dinamica relaţională. Şansa care intersectează drumul subiectului este adusă de Focul exaltat de Aer, adică de accelerarea reacţiilor sau intensificarea structurilor de evenimente, iar neşansa este indusă de Focul sufocat de Pământ prin conducere la paroxism şi violenţa tensiunilor interioare. Combinaţia oferă în principiu acuitate în percepţia intelectuală şi spiritul agresiv, dar trebuie tratată de la caz la caz.

Mercur în conjuncție cu Marte oferă o inteligenţă muşcătoare, satirică, energie mentală şi sens critic viguros. Vivacitatea spiritului şi simţul umorului susţine subiectul în momentul marilor eforturi intelectuale.

Stadiul evenimentelor: Aspectul este mai favorabil când se găseşte în Gemeni sau Fecioară. De obicei, subiectul traversează conjuncturi agitate, marcate de polemică sau care pretind un efort intelectual surmenant. Aspectul favorizează adaptarea la problemele ridicate de evenimente, oferind trasee sau portiţe ce pot fi folosite cu îndemânare. Relaţiile sociale sunt marcate de discuţii violente, iar afacerile sunt neîmplinite datorită neînţelegerilor. Relaţiile de familie sunt marcate de iniţiative şi decizii comune. Aspectul susţine cu predilecţie relaţiile bazate pe elementul profesional sau cu tentă intelectuală.

Mercur în sextil sau trigon cu Marte creează o alianţă între concepţie şi acţiune, între ingeniozitate şi combativitate. El accentuează inteligenţa elevând-o, ascuţind-o, imprimându-i o direcţie militantă, pasionată, critică sau caricaturală. Aspectul indică curaj, bun simţ, plăcerea mişcării, dar de asemeni şi imprudenţă (când Berbecul este valorizat).

Stadiul evenimentelor: Aspectul este benefic în mod particular pentru structura contextului energetic. Subiectul traversează conjuncturi combative sau viaţa sa este penetrată de întâmplări care pretind iniţiativă şi o manevrare energică a şanselor. Experienţele vieţii învaţă subiectul să fie pregătit pentru asprime şi ripostă în acţiunile de conducere, deşi el ar prefera să utilizeze calităţile oratorice. Viaţa subiectului întretaie planul artistic, cercuri literare sau anturaje unde polemica, critica şi discuţia bazată pe vivacitatea mentală reprezintă dominanta. Relaţiile de familie sunt marcate de antren, de controversă pasionată sau satirică, de relaţii bune cu copiii. Aspectul indică o conduită activă si plină de viaţă, dar creşte probabilitatea lipsei de descendenţi.

Mercur în opoziție sau cuadratură cu Marte generează un spirit viclean, caustic,  nerespectuos sau neîndemânatic. Lipsa de defulare pentru energia mentală poate determina o atitudine hipercritică şi pretenţioasă, cu consecinţe neplăcute de iritabilitate sau surmenaj. Recomandăm subiectului să îndrepte aceste posibilităţi către domenii utile şi constructive indicate de alte elemente ale temei.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm structuri întortocheate, pline de capcane şi neplăceri. Prin urmare, pe plan social, subiectul se va complăcea în intrigi şi comploturi, şicane şi calomnii. Afacerile nu vor fi izbutite, cu atât mai mult cu cât contextul este marcat de neatenţie şi precipitare în alegerea partenerilor sau de un materialism ce poate merge până la defăimarea colaboratorilor. Conjuncturile sunt ceva mai favorabile când Mercur este plasat într-un semn de Foc şi mai nefavorabile când este plasat într-un semn de Pământ. în acest ultim caz el este elementul dominant care secătuieşte şansa sau usucă avantajele oferite de evenimente. Relaţiile de familie sunt marcate de neînţelegeri, de-încordare, de revoltă, de certuri cu fraţii şi surorile. Probabilitate mărită de gesturi violente iraţionale şi accidente în călătorie.