În această relaţie, Mercur versatil se comportă ca un element de Aer, adaptându-se la elementul lui Jupiter. Complexul dintre cele două planete oferă bunătate, grandoare, reprezentare, virtute, spirit, ce converg spre zona socialului. Este posibil ca o parte din complexul Pământului (conţinut totuşi de Mercur) să afecteze prin uscăciune tensionată şansele, dar conjunctura este locală şi pe termen scurt.

Mercur în conjuncție cu Jupiter acordă o inteligenţă deasupra mediei, optimism, expansiune spirituală corelată cu structura raţională. Natură bună, dar poate cam pretenţioasă, înclinată spre filantropie şi analize filosofice, gânduri justiţiare şi credinţe religioase.

Stadiul evenimentelor: Aspectul este favorabil oricăror contexte sau experienţe care dezvoltă potenţialul intelectual în interacţiune cu mediul social. El reprezintă un indice de recunoaştere a şanselor, de respect faţă de structuri (în particular legi) şi garanţii sigure de reuşită. Evenimentele au la bază „informaţia dovedită", deci susţin eforturile subiectului în direcţia intervenţiilor juridice, filosofice şi literare; subiectul poate fi un artist al justiţiei. Dacă conjuncţia este punctată cu câţiva bulgări de Pământ, subiectul poate face o religie din afaceri şi comerţ unde şansa şi reuşita sunt destul de mari. Relaţiile de familie sunt marcate de respectul formei, al încrederii şi întrajutorării. Aspectul indică faptul că subiectul poate asigura norocul unui frate.

Mercur în sextil sau trigon cu Jupiter generează optimism, inteligenţă, abilitate, marcate însă de o anumită lipsă de simţ critic. Subiectul tinde să fie întotdeauna mulţumit de propriile opinii şi nu aprofundează raţionamentele. Spiritul este suplu, activ, liberal, manevrează minunat umorul de bună calitate; evită în general discuţiile în contradictoriu.

Stadiul evenimentelor: Aspectul nu este un factor de reuşită în viaţa publică, dar el îndepărtează problemele materiale. Subiectul traversează conjuncturi de organizare, exploatare, schimburi pe care le mânuieşte cu multă inteligenţă. În multe împrejurări, talentul de mediator îi permite să obţină cele mai mari avantaje, dar întâmplarea conjugată cu lipsa de ambiţie îl împiedică să valorifice momentul la întreaga valoare. Chiar în contactele de afaceri, bine mânuite de altfel, subiectul este repede mulţumit cu fructul eforturilor sale, mai ales dacă Balanţa domină. Subiectul apreciază împrejurările legate de relaţiile cu publicul, de contactul cu structurile legale (magistratură, religie), de principiul adevărului. Acesta este contextul care i se potriveşte. Relaţiile de familie sunt marcate de încredere reciprocă şi schimburi excelente de idei ce contribuie la o existenţă lungă şi ordonată.

Mercur în opoziție sau cuadratură cu Jupiter generează neglijenţă, nepăsare,  dezordine, pripeală. Aceste aspecte dau originalitate şi spirit fertil, dar direcţia de utilizare este eronată; indiscreţie, invidie, răutate, mergând până la satirizare. Subiectul trebuie să supravegheze în permanenţă nesiguranţa raţionamentului şi tendinţa de a vedea totul (a interpreta, a exagera, a se crede) prea mare.

Stadiul evenimentelor: Ne aşteptăm la clătinarea evenimentelor şi la modificarea ţesăturii temporale. Conjuncturile se precipită, iar activităţile tind să se desfăşoare într-un timp mai scurt decât normal. întâmplările si experienţele conduc la separarea subiectului de structura legală, favorizând relaţii neplăcute cu oamenii legii. în domeniul social subiectul îşi schimbă des conduita, adaptând-o într-adevăr la context, dar cu intenţia de „a arunca praf în ochi". Oscilaţia împrejurărilor alăturată erorii de raţionament dau efecte neplăcute ale căror direcţii de manifestare le regăsim în funcţie de Casele respective. Relaţiile de familie sunt marcate de o abordare plină de uşurinţă care clatină structura ei. Tendinţa spre distracţii provoacă dese evadări, moment în care totul este neglijat, mai ales când sunt valorizaţi Peştii. Aspectul indică certuri cu familia soţului (a soţiei în tema masculină).