Se realizează o asociere între căldura şi uscăciunea Focului şi viteza de variaţie a Apei. Calităţile opuse, dar cu manifestare neantagonică, situează interpretarea pe un plan uşor diferit. Indică adesea locul pe care un individ îl ocupă în generaţia sa şi gradul de identificare cu mentalitatea acesteia. Este posibil să tragem şi concluzii individuale (finalizarea activităţilor, favorizarea femeilor...) dar efectul va fi mult mai sensibil când combinaţia se află în punctele unghiulare ale temei sau este susţinută de alte aspecte puternice.

Marte în conjuncție cu Neptun generează o personalitate intuitivă şi cu instincte perceptive, în care întreaga energie se îndreaptă spre facultăţile spirituale. Subiectul este prevenitor, generos, are o imaginaţie fertilă şi raţionament subtil, dar manifestă adesea tendinţa de vanitate şi uneori aspiraţii prea elevate. în general, subiectul are mult entuziasm, dar acesta poate fi greşit dirijat sau nativul urmăreşte cu tenacitate scopuri nebuloase.

Stadiul evenimentelor: Apar dificultăţi în aprecierea evenimentelor, întrucât conjuncţia plină de zbucium se manifestă sub forma unor potenţialităţi dintre care subiectul poate alege orice cale, în funcţie de celelalte aspecte din temă. Mobilitatea evenimentelor poate duce fie la dilatare, când subiectul poate alege să urmeze calea unui ideal, umanist sau religios; fie la conjuncturi închise în care acţiunea se înfăşoară de mister şi are o tentă de stranietate. Apare posibilitatea unor decepţii în domeniul indicat de poziţia Casei. Conjuncţia se poate dovedi excelentă pentru activităţi artistice în care dragostea pitorescului şi a romanescului se aliază cu arta naturii emoţionale: dans, poezie, muzică, mai ales când este sprijinită de aspecte mai concrete. Câştigurile sunt mai mult de natură morală sau sufletească şi mai rar de natură socială. Posibile accidente sau fracturi ale picioarelor. Relaţiile de familie sunt greu de definit. Uneori, acţiunea şi inspiraţia oferă legături favorabile şi senzualitate, alteori pot apărea probleme şi decepţii datorate iluziilor, fie de concepţii cu familia, fie de natură amoroasă faţă de partener.

Marte în sextil sau trigon cu Neptun generează o natură caritabilă, miloasă, săritoare, o foarte mare emotivitate, dar şi un bun autocontrol. Generozitatea şi inspiraţia puternică determină reacţii bruşte, inopinate şi comportamente impulsive. Când aspectul este întărit de alte planete ale temei, energia se îndreaptă spre psihic alimentând spontaneitatea şi dezvoltând puternic imaginaţia.

Stadiul evenimentelor: Aspectul oferă subiectului receptivitate la valorile sociale, generează dinamism sprijinit pe devotament şi lealitate, îl integrează într-un ideal colectiv. Sensibilitatea faţă de curentul colectiv poate merge de la exprimarea calităţilor spre binele altuia până la legături trainice şi dizolvarea propriei vieţi în marea fraternizare. Conjuncturile permit realizări în domeniul ideologicului, elan revoluţionar, ori jalonează drumul ce permite lupta pentru un ideal. Şansele de câştig ale subiectului pot fi atât de natură morală, cât şi de natură pecuniară, când se apelează la tehnici bancare speculatorii. Excelent aspect pentru marinari sau nativii care efectuează numeroase deplasări. Relaţiile de familie sunt privite sub forma unui ideal care trebuie urmat. în familie sau între soţi se dezvoltă o atracţie romantică ce potenţează evoluţii spirituale sau artistice comune.

Marte în opoziție sau cuadratură cu Neptun creează o disociere între energie şi ideal cu efect în imposibilitatea stăpânirii stărilor interioare. Imaginaţia foarte sensibilă este stimulată negativ şi generează fie iluzii şi hiperemotivitate, fie urmărirea miraculosului ori extraordinarului într-o aventură. Instabilitatea stărilor afective este însoţită în cazul acestui subiect de atitudini anarhice, reacţii excitabile, fuga din faţa realităţii prin alcool sau droguri, mai ales dacă una dintre planete se află în Cancer sau Casa XII. El îşi face griji cu atâta conştiinciozitate, încât reuşeşte să-şi afecteze sănătatea şi are nevoie pentru contracararea trăsăturilor negative de un debuşeu pozitiv (de exemplu, arta dramatică).

Stadiul evenimentelor: Opoziţia Foc-Apă determină o mulţime de drumuri înşelătoare sau nepractice care întretaie viaţa subiectului. Conjuncturile accentuează vulnerabilitatea în faţa dinamismului anarhic sau în faţa şocurilor colective, jalonând căi şi soluţii lipsite de perspective. Subiectul se integrează în contexte dezordonate, uzează de mijloace frauduloase sau se plasează pe poziţii duplicitare. în funcţie de semnificaţiile Casei, el trădează sau este escrocat, se angrenează în probleme sociale sau afaceri sentimentale imorale, fuge de realitate sau se răneşte în scandaluri. El câştigă dezamăgiri, se arată subtil în intrigă şi de multe ori şansele sau întâmplările sfârşesc în crepusculul uitării de sine (băutură, înec, drog...). Risc crescut de accidente în cadrul călătoriilor. Relaţiile de familie sunt dezordonate, uneori chiar de neînţeles. Apar evadări mentale sau legături scandaloase şi decepţionante prin lipsa de încredere reciprocă, fuga de răspundere sau adulter.