Aerul este umed prin el însuşi și cald prin Foc; Focul este cald prin el însuşi şi uscat prin Pământ, întrucât calitatea proprie este superioară celei induse, rezultă că relaţia dintre Marte si Jupiter este o asociere a valorilor de Cald ce imprimă materiei un proces de mişcare în dezvoltare şi ardoare în parcurgerea traseului. Aerul jupiterian se impregnează din plin cu căldura marţiană şi forţa de desfăşurare progresivă se constituie într-un coeficient de reuşită majoră sau nereuşită, în funcţie de zodia în care sunt plasate.

Marte în conjuncție cu Jupiter generează entuziasm, spirit de decizie, hotărâre şi fermitate, mai ales în Scorpion şi Leu. Deschis şi franc, subiectul urmează obiectivele sale într-o manieră constructivă, se lansează energic în luptă şi este convins de rezultatul ei fericit. în Berbec, subiectul este certăreţ şi adoptă o atitudine de „nu-mi pasă de voi".

Stadiul evenimentelor: Conjuncţia va favoriza domeniul reprezentat de Casa în care ea cade, dar este puternic dependentă de elementul zodiacal. Plasat în semn de Pământ, aspectul este favorabil reuşitei materiale (şansa provine de la Pământ, iar neşansa de la Aer). Dacă conjuncţia este în semn de Aer, subiectul nu cunoaşte nici o mare şansă, nici o mare neşansă; ea este mijlocie şi monotonă. în principiu, contextul capătă asemenea turnură încât permite acţiunii să se impună în faţă împrejurărilor, să denunţe un contract greşit, să se înconjoare de garanţia succesului. Aspectul este mai bun pentru bărbat, căruia îi conferă putere de transformare asupra evenimentelor, cu excepţia cazului în care Marte este în exil sau cădere. Relaţiile de familie sunt marcate de voinţă şi optimism în rezolvarea problemelor, reduc tensiunea şi permit întrezărirea şi speranţa în victorie. Medical, aspectul favorizează resorbţia ţesuturilor.

Marte în sextil sau trigon cu Jupiter este un indice de vitalitate, de curaj şi expansiune. El generează voinţă, generozitate, ambiţie şi capacitatea de a gusta din plin din plăcerile existenţei. Ferm şi entuziast, subiectul îşi urmăreşte obiectivele, ia decizii rapide, mai ales că are nevoie să exploateze marea sa energie atât pe plan fizic, cât şi pe plan intelectual. Se dezvoltă uneori dispoziţiile artistice, dar cel mai des apare atracţia spre sport şi exerciţii fizice.

Stadiul evenimentelor: Aspectul oferă structuri în care şansa susţine acţiunea. Conjuncturile care întretaie viaţa subiectului conţin constrângere, amploare şi protecţie manifestate cu predilecţie spre rolul social. Această combinaţie favorizează talentul organizatoric şi responsabilitatea unui lider ce crede în virtuţile acţiunii şi se simte bine numai când construieşte. Subiectul este incitat spre realizarea unor acţiuni întreprinzătoare sau de anvergură, va traversa împrejurări ce reclamă rezolvarea fermă a unui conflict. Atras de onoruri, el oferă întreaga măsură a posibilităţilor în slujbe importante în administraţie şi armată. Evenimentele mai înscriu rapida anulare a unor contracte, activităţi importante la maturitate în care gloria şi mândria de a poseda un credit important îl îndeamnă la cheltuieli. Relaţiile de familie sunt marcate de înţelegere, optimism şi afecţiune chiar dacă ridică unele probleme legate de dorinţa de independenţă.

Marte în opoziție sau cuadratură cu Jupiter generează optimism exagerat, impulsivitate şi precipitare, mânie, temeritate, insolenţă, autoritarism, agitaţie locomotorie, surescitare. Subiectul va manifesta din timp în timp un entuziasm excesiv sau un spirit de revoltă acut şi îi va veni greu să găsească debuşeuri pentru prea plinul energiei.

Stadiul evenimentelor: Observăm aspecte exasperante. Marte manifestă multă indiferenţă referitor la consecinţele actelor sale, reuşind să contrarieze permanent generozitatea jupiteriană; chiar în cazul conjuncturilor favorabile, subiectul îşi risipeşte şansa cu dezinvoltură.  Modalitatea practică apare de la caz la caz, fiind indicată de casă: lipsa de măsură, risipă, cheltuieli nebuneşti pentru sine şi avariţie pentru alţii,  pierderea capitalului moştenit etc. Aspectul mai constituie un factor de ilegalitate sau imoralitate de unde pleacă necazurile cu oamenii legii; înfrângeri în procese, actele întocmite sunt eronate sau duc la pierderi financiare. Excesul marchează nu numai întâmplările vieţii, ci şi sănătatea (febră, afecţiuni circulatorii, boli ale sângelui ori ficatului) sau scăderea periodică a vitalităţii. Relaţiile de familie sunt marcate de rivalitate şi neînţelegeri asupra evoluţiei şi idealului comun. Subiectul este incitat să bea, să se distreze, să organizeze activităţi ce nu au nici o legătură cu prudenţa şi previziunea, şi mai puţin să ducă o viaţă de familie.