Se realizează o îmbinare a valorilor afective şi feminine prin complexul comun Umed şi o echilibrare între uşor Cald şi uşor Rece. Aerul venusian dominant preia din umiditatea Apei şi îi activează receptivitatea şi expansiunea. Proprietăţile se exprimă prin tendinţă de unificare, penetrabilitate şi efuziune. Asocierea devine minunată într-un semn de Aer şi este favorabilă într-un semn de Pământ, unde influenţa lunară determină sânge rece şi o liniştită melancolie. O conjuncţie în semn de Apă creează neplăceri prin exces sau agravarea exaltării, iar în semn de Foc este destul de nefavorabilă şi egoistă prin contradicţia Foc-Apă.

Luna în conjuncție cu Venus accentuează trăsăturile venusiene. La nivelul personalităţii se generează emoţii calme, liniştite, se obţine armonizarea sentimentelor şi afectivităţii. Subiectul este vesel, amabil, prietenos şi un foarte mare amator de plăceri (artistice, lux, flirt, eleganţă...).

Stadiul evenimentelor: Aspectul favorizează zonele sociale, cu predilecţie cele legate de anturaje amabile, public plăcut, lume artistică. Şansele apar prin femei sau prin intermediul întâlnirilor feminine, împrejurările facilitează ocupaţii în care arta se aplică vieţii cotidiene şi acordă o mare popularitate. Privite în ansamblu, conjuncturile par ceva mai favorabile bărbaţilor decât femeilor, mai ales în ceea ce priveşte natura şi bogăţia evenimentelor din viaţă. Dacă, datorită unei mari afabilităţi, femeile, în general foarte frumoase, se îndreaptă spre relaţii de societate cu semenele lor, aspectul devine excelent pentru un bărbat de stat. Relaţiile de familie se caracterizează prin simpatie şi legături puternice la nivel emoţional. Aspectul indică pentru o femeie prezenţa unui soţ cu o anumită doză de popularitate, care o înconjoară cu dragoste, iar pentru un bărbat, o căsătorie fericită.

Luna în sextil sau trigon cu Venus stimulează şi intensifică cota afectivă, graţia şi farmecul. Duce la satisfacţii sufleteşti, sentimentale sau estetice. Redă bărbatului receptivitate la ceea ce femeia are mai bun: dragostea de mamă, de soţie, de femeie. La o femeie vor triumfa tendinţele feminine de sensibilitate, tandreţe, dragostea plăcerii, eleganţă.

Stadiul evenimentelor: Aspectul generează variaţii blânde, senine ce aduc popularitate în viaţa' subiectului. El favorizează planul social, purtând subiectul prin anturaje amabile, public plăcut, lume artistică. Conjuncturile oferă multă încântare, optimism şi distracţie în viaţă. Ele se intersectează cu drumurile femeilor, iar elementul afectiv le invită pe acestea să susţină subiectul. în ciuda combinaţiei, afacerile vor fi conduse de atitudine raţională şi perspicacitate, iar şansele în finalizarea lor sunt mult crescute; legături bogate. Relaţiile de familie şi mariajul se află sub influenţe armonice favorabile. Femeile vor şti să încurajeze activităţile şi interesul soţilor lor. înclinaţia artistică se poate exprima prin activităţi casnice sau hobby-uri precum cusutul sau aranjamentele florale.

Luna în opoziție cu Venus creează o confruntare între perceperea sentimentelor şi manifestarea lor. Disocierea dezvoltă fie o incapacitate cu accente penibile în exprimarea emoţiilor, fie o tendinţă de risipire ilogică şi fără limite a afecţiunii. Aspectul este responsabil de stările instabile în care se aleg extremele, de autoindulgenţă şi credulitate.

Stadiul evenimentelor: Se remarcă multiple salturi şi rupturi de continuitate în desfăşurarea lor. Conjuncturile au o manifestare capricioasă, generând întâmplări decepţionante, antrenând subiectul în prietenii superficiale. Vanitatea sau risipirea sentimentelor conduce la disociere, generând două cămine distincte. Subiectul poate avea mai multe căsnicii sau mai multe amante. Afacerile dau greş de cele mai multe ori datorită credulităţii în alegerea partenerilor sau raţionamentelor greşite în întocmirea planului de perspectivă. Femeile vor juca un rol negativ în toate acestea. Relaţiile de familie se caracterizează printr-o continuă proastă dispoziţie, extravaganţe sau incompatibilităţi ce duc la infidelitate; necazuri în căsnicie.

Luna în cuadratură cu Venus constituie, pentru bărbat, o componentă dificil de integrat, care se poate manifesta prin frivolitate, gusturi feminizate, tentative de a acţiona de pe cealaltă poziţie. În cazul femeii, reprezintă un indice de inconstanţă, instabilitate afectivă, narcisism, capricii amoroase. Pentru ambii, trăirile, faptele, evenimentele sunt tratate cu o uşurinţă dezarmantă.

Stadiul evenimentelor: Subiectul ratează experienţele pe care i le interpune viaţa prin tratarea greşită a lor. El ascunde uneori timiditatea sub maniere autoritare şi acest fapt conduce la lipsa de popularitate. Va căuta permanent în mediul social colaborarea şi prietenia, se va strădui să le obţină printr-un comportament simpatic, dar investeşte acolo unde nu merită sau nu observă conjuncturile favorabile.  Lipsa de raţiune în interpretarea acţiunilor feminine generează eşecuri sentimentale sau în afaceri. Subiectul are şansa să obţină controlul asupra inconstanţei sau să realizeze o sublimare în domeniul artistic când este serios susţinut de alte aspecte favorabile ale temei. Relaţiile de familie se desfăşoară sub semnul unor incompatibilităţi între membrii ei sau între soţi. Tensiunea emoţională sau afinităţile reduse conduc la necazuri familiale, la divorţ sau o mulţime de amante.