Relaţia dintre Lună şi Uranus reprezintă o asociere a valorilor incompatibile care se opun prin toate calităţile. O conjuncţie într-un semn de Apă sau întărită de o planetă aparţinând acestui element va oferi preponderenţa acesteia asupra Focului. Aceasta creează o dispoziţie calmă şi conjuncturi liniştite, cu o ambiţie moderată îndreptată spre direcţia pozitivă a evenimentelor, într-un semn de Foc sau întărită de o planetă corespunzătoare, se stabileşte dominaţia acestuia. În aceste condiţii, dispoziţia subiectului devine activă, cu conjuncturi ascunse, iar ambiţia câştigă în tenacitate. O opoziţie conduce la structuri violente şi împrejurări nefaste. în analiza fiecărei poziţii trebuie urmărită implicarea celorlalte elemente ale temei pentru a putea stabili efectul concret al acestei întâlniri indecise.

Luna în conjuncție cu Uranus stimulează puternic imaginaţia, originalitatea, dar generează o foarte mare tensiune emoţională şi detestarea ideilor care nu corespund propriilor convingeri. Combinaţia plasată într-un semn de Apă favorizează femeile care vor manifesta mai multă energie, voinţă şi înfierbântare decât bărbaţii; au un complex electrizant de tip solar.

Stadiul evenimentelor: Putem remarca tendinţele extreme de manifestare a lor. Pe de-o parte, conjuncturile favorizează poziţia în societate şi mai ales rolul social şi politic al subiectului. Experienţele neobişnuite (de exemplu, numai acţiunile începute noaptea sunt desăvârşite) şi întâmplările în care moralitatea joacă rolul principal reprezintă cadrul normal în care decurge viaţa pentru acest subiect. Pe de altă parte, pot apărea conjuncturi dificile care conduc la banale experienţe domestice, la pierderi financiare (dacă comerţul se leagă de aur sau implică prezenţa galbenului) sau împrejurări de o excentricitate perversă; corupţie, depravare, posibilităţi de deviaţii şi perversiuni sexuale. Relaţiile de familie se caracterizează prin legături neconvenţionale, dar dispersive: apropieri şi rupturi bruşte, partener adulterin (cu mai mare probabilitate soţia), atracţie către persoane divorţate...

Luna în sextil sau trigon cu Uranus indică salturi de dispoziţie şi o foarte puternică intuiţie; atenţie, intuiţia nu poate înlocui înţelegerea, iar subiectul trebuie să înveţe să-şi controleze tendinţele extreme. Aspectele oferă, pentru femeie, o reducere a feminităţii sau exprimarea unei naturi independente, moderne; pentru bărbat, protecţie contra sensibilităţii profunde. Aspectul susţine erudiţia, prudenţa şi generează atracţie către ştiinţele oculte sau cu elemente de stranietate.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm apariţia subită a şanselor care trebuie valorificate imediat. Acestea pot reprezenta o punere neaşteptată în contact cu televiziunea, arta cinematografică, domeniul invenţiilor moderne. Conjuncturile îmbracă haina relaţiilor sociale libere în care experienţele moderne, prieteniile feminine bruşte se împletesc cu factori de intelectualizare. Orice împrejurare este tratată cu multă fermitate şi rezoluţie, iar subiectul o impregnează cu sensul datoriei şi o puternică ambiţie. Relaţiile de familie se caracterizează prin originalitate, inspiraţie şi romantism. Combinaţia dintre straniu şi minunat va conduce la disciplinarea vieţii instinctive.

Luna în opoziție cu Uranus generează o natură excitabilă, excentrică, cu o sensibilitate eruptivă, dar şi o voinţă încorsetată în încăpăţânare. El induce, pentru femei, refuzul feminităţii sau impulsuri organice furtunoase; pentru bărbat, mânie sau intoleranţă, iar pentru ambii, o crescută tensiune psihică.

Stadiul evenimentelor: Se remarcă opoziţia dintre structura împrejurărilor cu calităţile proprii subiectului sau experienţe improprii acestuia. Aspectul induce schimbări bruşte de stare ce afectează cu predilecţie relaţiile interumane şi familiale. Parcurgând ţesătura evenimentelor, subiectul confundă prea des neconvenţionalul cu anormalul, de unde derivă componentele homosexuale. Pe plan social, subiectul va suspenda în mod brutal relaţiile cu celălalt sex. în domeniul afacerilor el crede că acţionează cu ambiţie când, de fapt, la baza relaţiilor se află o stare de rebeliune. încetul cu încetul el este rejectat din acest domeniu. Relaţiile de familie decurg sub semnul unei ostilităţi cu accente mai mult sau mai puţin cinice sau sadice faţă de femei. în tema unui bărbat reprezintă o indicaţie aproape sigură de divorţ.

Luna în cuadratură cu Uranus generează încăpăţânare, fanatism si ambiţie intransigentă, adesea asociate cu mult talent şi înalte capacităţi intelectuale. Dar subiectul trebuie să-şi tragă forţa de caracter din alte elemente ale temei pentru a combate nervozitatea sa, iritabilitatea şi reacţiile cam grosolane. Riscuri serioase de tulburări mentale.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm multiple experienţe capricioase şi pline de necazuri. Zona conjuncturilor favorabile pare că se separă rapid de drumul în viaţă al subiectului, lipsindu-l de orice formă de popularitate, împrejurările acordă o anumită independenţă, dar ea este utilizată excesiv mai ales în domeniul relaţiilor interumane şi al afacerilor. Subiectul irită anturajul, pe partenerii de afaceri, îşi exasperează prietenii, îşi cauzează singur pierderi. Deşi experienţele pe care le parcurge îl invită la multe lecţii de viaţă, subiectul va prefera să dispreţuiască sfaturile şi să exagereze problemele. Relaţiile de familie se caracterizează prin legături şi interese clandestine ce au la bază rejecţia „complexului lui Oedip"; ostilitate faţă de mamă, faţă de soţie, părăsirea domiciliului.