Apare asocierea valorilor de Rece şi opoziţia Umed-Uscat. Se realizează o analogie cu principiul static al forţelor de inerţie ce are drept scop imobilizarea forţei motrice, replierea şi fixarea stărilor deja câştigate. La întâlnirea lor într-un semn de Aer, Apa va domina asupra Pământului datorită ajutorului primit; Aerul şi Apa se acordă prin umiditate (deschidere, expansiune, integrare, efuziune...) în timp ce Aerul şi Pământul sunt total opuse. Cea mai slabă variantă este conjuncţia într-un semn de Foc. Se realizează un complex contradictoriu, instabil, cu structuri fragile (una spui, alta faci; una gândeşti, altfel acţionezi; vrei şi nu ştii ce vrei; aştepţi o conjunctură favorabilă şi când a sosit nu ştii de ce ai dorit-o sau nu ştii ce să faci cu ea...).

Luna în conjuncție cu Saturn dezvoltă austeritatea, seriozitatea, răbdarea şi egoismul. Subiectul are un spirit ascuţit al datoriei, obiceiuri şi moravuri simple şi cinstite, dar frustrarea sa este uneori vizibilă. Este avar de laudă şi poate fi hipercritic. Plasat în Vărsător, Peşti sau Săgetător, generează atracţie spre filosofie şi religie.

Stadiul evenimentelor: Aspectul este foarte puternic, dar influenţa sa asupra conjuncturilor nu este prea favorabilă. Luna oferă structurii tradiţionale o privire cuprinzătoare asupra întâmplărilor, iar Saturn adaugă elementele de înaltă ţinută. împrejurările şi evenimentele vieţii conduc la structuri complexe ce pretind o muncă încrâncenată. Orice experienţă ridică probleme practice şi reprezintă o invitaţie la perfecţionare. în ciuda muncii depuse, şansele de câştig pecuniar sunt minime, cu excepţia afacerilor imobiliare sau celor în care se bucură de sprijinul persoanelor în vârstă. Relaţiile de familie decurg sub semnul sublimării instinctelor casnice. Legăturile sunt apăsătoare şi rigide, fie din dorinţa edificării unui eşafodaj trainic, fie datorită tendinţei spre singurătate, fie datorită unei soţii mai în vârstă sau a unor dificultăţi cu mama.

Luna în sextil sau trigon cu Saturn generează o gândire serioasă şi ponderată, perseverenţă, tact sau prudenţă remarcabilă. Ea oferă elemente de autocontrol, de reţinerea sensibilităţii, de virtute dar şi o uşoară tendinţă la suficienţă adesea asociată cu resemnare; un pic limitat, dar avizat şi conştiincios.

Stadiul evenimentelor: Se remarcă o structură care pretinde multă responsabilitate în abordarea ei. Subiectul alege conjuncturile ordonate si de o moralitate clară în care poate oferi dovada calităţilor organizatorice. În aceste condiţii, evenimentele vieţii pot fi considerate favorabile, deşi nu oferă avantaje imediate, dar realizează construcţii solide, pline de înţelepciune. În relaţiile umane, se va bucura de încrederea anturajului datorită sociabilităţii şi calmului de care dă dovadă. Atracţia preponderentă în domeniul afacerilor este reprezentată de bunurile imobiliare pe care le achiziţionează cu discernământ. Pe plan social, subiectul se va ridica la poziţii, dacă nu înalte, sigur pline de responsabilitate unde răbdarea, probitatea profesională şi economia sunt valori nepreţuite. Relaţiile de familie decurg sub semnul tradiţionalismului şi al sentimentului durabil; fidelitate, simplitate, corectitudine. Sănătate bună.

Luna în opoziție cu Saturn acționează pe direcţia de refulare la care se adaugă şi opoziţia calităţilor Umed-Uscat. Elementul de privare sau inhibiţia poate afecta latura organică (constipaţii), cea fiziologică  (sterilitate), sau cea afectivă (frigiditate). Subiectul se caracterizează prin pesimism, conservatorism, însingurare.

Stadiul evenimentelor: Acest aspect reprezintă un factor major de neşansă prin refuzul acestora de a se fixa pe o rută convergentă cu viaţa subiectului. Adesea, instabilitatea socială poate îmbrăca haina comportamentului infantil în relaţiile interumane (dependenţă, parazitism, o mare aviditate afectivă). De fapt, relaţiile sentimentale sunt cel mai crunt lovite prin indiferenţă, printr-o renunţare mai mult sau mai puţin dureroasă, prin frustrare afectivă. Conjuncturile privează subiectul de şanse în domeniul afacerilor fie prin detaşare şi pierderi dure, fie printr-o mare aviditate financiară, blocând viaţa pe acest unic sector. Experienţele traumatizante pot provoca teama profundă ce poate merge până la refuzul vieţii. Relaţiile de familie se află sub semnul abandonului (celibat, divorţ, deces) sau sunt afectate de o formă de bulimie (gelozie, posesivitate, căutarea elementului matern, adesea în vârstă).

Luna în cuadratură cu Saturn generează melancolie, depresie, scepticism, insatisfacţie. Raportul mamă-copil este dificil, iar scandalurile dese conduc la sensibilizare şi descurajare. Subiectul se simte frustrat, abandonat, iar lipsa de încredere în forţele proprii provoacă tendinţe de renunţare.

Stadiul evenimentelor: Efectul aspectului este adesea deprimant, întrucât subiectul se loveşte de duritatea vieţii. Conjuncturile favorabile se îndepărtează mereu, iar împrejurările stau sub semnul dezorganizării. Afacerile, mai ales cele de familie, sunt inoportune pentru acest subiect, iar acţiunile temătoare sau inadecvate. întâmplările vieţii îl privează de popularitate, de viaţa afectivă, de cercul de prieteni. Sentimentul de singurătate şi ideile fixe pot defula într-o mare aviditate alimentară, sau în principii alimentare rigide sub pretextul spiritualizării. Relaţiile de familie se află sub semnul tristeţii: separare, refuzul căsniciei, căsătorie cu un partener mai în vârstă, primejdii pentru copil sau decese feminine. Uneori, instabilitate a căsniciei şi tendinţa de a se comporta ca un copil în viaţa afectivă.