Relaţia dintre Lună şi Pluto reprezintă o asociere a tendinţelor primitive, nocturne şi profunde. Reamintim că Pluto este caracterizat de o variaţie, de derivata unei funcţii reprezentând şocul impactului, focul cristalizat şi dur. în acest context se realizează un complex având calitatea dominantă Rece exploziv. Direcţia de manifestare a forţelor se exprimă prin concentrare urmată de explozie, prin trecerea bruscă de la o calitate la alta a unui element, prin descompunerea unor structuri şi transformarea lor în altele.

Luna în conjuncție cu Pluto generează un caracter imperturbabil, perceptiv, condus de impulsuri profunde. El oferă un interes neobişnuit faţă de spiritul forţelor creatoare, faţă de sexualitate, faţă de lucrurile ascunse. Aspectul activează simţămintele subconştientului, cristalizează cerinţele interioare, leagă imaginaţia de forţa regeneratoare a sexualităţii.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm schimbări bruşte de contexte care pot afecta eforturile anterioare ale subiectului; aceasta mai ales când conjuncţia se găseşte aproape de MC. Evenimentele decurg liniştit şi nimic nu anunţă explozia unei anumite întâmplări. Aspectul conduce la o foarte puternică tendinţă spre impulsivitate în afaceri, mai ales când cade în Cancer sau Leu. Schimbări de conjuncturi şi dispoziţie a norocului neaşteptate şi explozive (nu neapărat în bine). Relaţiile de familie sunt marcate fie de o atracţie puternică dar distructivă, fie de o iubire ce sublimează într-o transcendere spirituală.

Luna în sextil sau trigon cu Pluto generează o imaginaţie fertilă, calităţi creative, raţionamente stabile. Planul emoţional este mai afectat datorită emoţiilor foarte puternice, pasiunilor imperioase şi generoase. Teoretic, acest aspect permite exteriorizarea acestei forţe.

Stadiul evenimentelor: Aspectele armonice duc la impulsuri creatoare de împrejurări favorabile subiectului. Pe plan social el ştie să utilizeze forţa de inducţie a sexualităţii sau calităţile oculte pentru a manevra publicul în sens benefic, pentru a obţine avantaje pentru toată lumea. Adesea simţul afacerilor este crescut mai ales cu Pluto în Cancer şi Fecioară. Relaţiile de familie sunt marcate de explozii emotive pozitive, de o formă de posesivitate şi gelozie care, din fericire, nu este oarbă.

Luna în opoziție sau cuadratură cu Pluto generează un conflict între forţa imaginaţiei şi puterea sexualităţii. în acest caz, aspectul conduce la impulsuri distructive, pasiuni dureroase, haotice sau dramatice. Blocarea emotivităţii conduce la tipul decepţionat sau la cel iresponsabil ce au drept numitor comun angoasa.

Stadiul evenimentelor: Remarcăm schimbări bruşte de contexte care pot distruge realizările anterioare ale subiectului. în ţesătura conjuncturilor apar izbucniri neaşteptate şi neanunţate de nimic ce vor produce mari bulversări în viaţa subiectului: incendii, explozii, furtuni de anvergură. Domeniul afacerilor ar fi mai bine reprezentat, iar subiectul întâlneşte împrejurări favorabile. Dacă ar fi capabil să-şi controleze impulsivitatea, ar avea de câştigat, dar de obicei nu poate. Relaţiile de familie sunt marcate de gelozie şi de un extremism aventuros. Aspectul mai are unele manifestări bruşte când loveşte nemilos căminul prin moartea timpurie a mamei sau soţiei.