Se realizează alăturarea valorilor de Apă şi preponderenţa calităţilor de Umed şi Rece. Asocierea generează stări de renunţare la acţiunea exterioară, abandonul către o viaţă interioară, a subconştientului, a imaginaţiei şi contemplării. Alăturarea creează un complex în exces care se poate direcţiona fie spre extindere şi dezvoltare, fie spre precipitare şi instabilitate, fie spre pasivitate şi moliciune. Datorită principiului de mulare, relaţiile interactive sunt dependente de calităţile semnului zodiacal care vor indica concretizarea practică a potenţialităţilor conţinute de ele.

Luna în conjuncție cu Neptun intensifică imaginaţia şi acordă inspiraţie, generozitate, bunătate, mai intense dacă conjuncţia cade în Cancer sau Leu. Lipsa de decizie se dezvoltă pe direcţia unei puternice emotivităţi, mai ales în Cancer sau în Scorpion, ori conduce la un gust marcat de izolare care frizează fuga de realitate (dacă aspectul cade în Casa XII). Conştient de slăbiciunea voinţei, subiectul se lasă atras de dragostea pentru muzică, mare, religie, ideal, singurele care îi satisfac nevoia de sublim.

Stadiul evenimentelor: Putem considera acest aspect ca oferind şanse bune în viaţă. Trebuie totuşi să remarcăm apariţia unor conjuncturi în suspensie şi a unor probleme nerezolvate. Pe plan social, subiectul tinde să se identifice cu persoane mai puţin norocoase decât el. Inspiraţia de care dă dovadă pe planul relaţiilor interumane îi permite să intervină pentru a le ajuta în maniera concretă. împrejurările nu sunt la fel de favorabile când subiectul trebuie să se ocupe de propria persoană. Experienţele sunt şi mai neplăcute în domeniul afacerilor unde abordările sunt neconforme cu cerinţele de concurenţă ale vieţii, iar altruismul este o trăsătură contraindicată în acest domeniu. Relaţiile de familie se bazează pe înţelegere şi o puternică legătură de tip romantic. Aspectul mai poate indica pentru femeie (mamă, soţie) o conduită în idei sau fapte, capricioasă şi/sau nehotărâtă în cămin.

Luna în sextil sau trigon cu Neptun oferă sensibilitate, receptivitate, emotivitate, imaginaţie fecundă şi umanism. în psihic se dezvoltă structura sacrificiului ce concepe şi realizează; misticism, evadare spre ideal, calităţi scenice, poezie. Facultăţile imaginative dezvoltate pot depăşi rapid starea de visare şi inspiraţie pentru a atinge adesea zona hipersenzorială (telepatie, mediumitate, clarvedere).

Stadiul evenimentelor: Remarcăm posibilitatea oferită de experienţe de a lărgi mult orizontul evenimentelor. Cadrul oferit de conjuncturi este adesea prea vast, iar subiectul este contrariat de incapacitatea de a face faţă atâtor oferte minunate. Multe din întâmplările care îi marchează viaţa pot fi caracterizate ca „ieşite din comun", iar în cazuri extreme îmbracă forme bizare, ar spune unii, sublime am spune noi; empatie socială, previziune, acţiunea practică a ocultismului în beneficiu social. Adesea subiectul vrea mai mult sau încearcă să aplice calităţile în zone contraindicate (afaceri, demonstraţii cu avantaje pecuniare, domeniul militar...). Pierderile sunt mari, iar în final el va accepta cu dificultate limitele sale sau limitările care i se impun. Recomandăm atenţie deosebită în faţa tentaţiilor uriaşe. Relaţiile de familie se dezvoltă sub imperiul dăruirii de sine, al tendinţelor materne profunde si al unei deosebite legături psihice. Şansă în viaţa de familie şi copii inteligenţi.

Luna în opoziție cu Neptun se traduce prin confuzii, imaginaţie dezordonată, iraţionalitate, lene, supunere. în cel mai fericit caz putem întâlni în structura psihică evadări inconştiente şi iluzii proiectate de subiect asupra sa, dar de cele mai multe ori tendinţele schizoide sunt mai mult sau mai puţin pronunţate. Aspect periculos pentru echilibrul mental.

Stadiul evenimentelor: Aspectul este periculos în toate experienţele vieţii. Subiectul înclină spre abandonarea preocupărilor cotidiene sau a obligaţiilor impuse de locul de muncă. Domeniul afacerilor se dizolvă pur şi simplu în faţa probităţii îndoielnice sau a reputaţiei pătate. Ignorând orice misiune în viaţă, subiectul se implică în domeniul social numai în contexte degradante (petreceri bizare, beţii, dezmăţ). Orice întâmplare sau experienţă trece pur şi simplu pe lângă el şi, pentru a contrabalansa, subiectul trebuie să solicite ajutorul pentru a învăţa cum să apeleze la elemente mai practice ale temei sale. Relaţiile de familie reprezintă o sursă de iluzii şi abandonuri. Aspectul indică evadări în afara căminului (depravare, desfrâu), sau o structură dezordonată a acestuia. Într-o temă feminină, el anunţă fie o separare legală, fie pierderea sarcinilor.

Luna în cuadratură cu Neptun predispune la pasivitate, lipsa de decizie, imaginaţie dezordonată. Generează obsesii, superstiţii, raţionament îndoielnic, insatisfacţii, înclinaţii spre experienţe perverse. Pentru un subiect feminin, el reprezintă o indicaţie de mare tensiune emoţională, iar pentru bărbat creează condiţii de parazit ipohondru.

Stadiul evenimentelor: Aspectul tinde spre destrămarea conjuncturilor cât de cât favorabile. Viaţa subiectului se intersectează cu împrejurări ce conduc la complicaţii în relaţiile sociale şi mai ales afective. El se avântă în diferite „combinaţii" pentru a se îmbogăţi cu repeziciune, dar lipsa talentului sau neîncrederea partenerilor pun capăt rapid tentativelor. În cazul în care afacerea reuşeşte, ea este sigur de o natură îndoielnică, prezintă capcane nedetectate încă sau aparţine zonei crepusculare negative. Călătoriile prezintă în mod special pericole accentuate în cazul imixtiunilor feminine. Relaţiile de familie se caracterizează prin neînţelegeri şi decepţii. Subiectul se căsătoreşte cu o persoană mai în vârstă, are o căsnicie instabilă sau partenerul(a) de viaţă este marcat cu o tară fizică.