Relaţia asociază calitatea elementară Rece cu un uşor balans între Umed şi Uscat, chiar având în vedere natura convertibilă a lui Mercur. Direcţiile de manifestare ale proprietăţilor se referă la condensarea stărilor deja câştigate şi mobilitatea interioară. Combinaţia este favorabilă în semne de Aer şi Pământ prin bunătate, grandoare, putere, virtuţi; şansa este mai mare prin acţiune decât prin pasivitate. În semne de Apă, asocierea este slab benefică; se pare că femeile vor refuza compania bărbaţilor fiindu-le mai bine singure. În semne de Foc, datorită antagonismului, Luna devine purtătoare de neşansă, iar efectul este suportat de Mercur.

Luna în conjuncție cu Mercur facilitează locvacitatea, permite o legătură strânsă între imaginaţie şi concepţie, susţine aptitudinile de studiu. Se întâlneşte adesea acest aspect în tema subiecţilor foarte inteligenţi, a celor activi şi studioşi sau cu o percepţie extrem de sensibilă. Slabă tendinţă spre tensiuni nervoase.

Stadiul evenimentelor: Conjuncţia este excelentă şi ar trebui să fortifice şansele subiectului, întâmplările vieţii pot îmbrăca un caracter capricios cu unele tentative excentrice, mai ales în sistemul de relaţii şi corespondenţă, dar fără a pierde din caracterul lor favorizant. Conjuncţia în Taur facilitează căile economice şi afacerile, iar în Rac deschide porţile timpului. Relaţiile de familie sunt minunate, bazându-se pe înţelegere reciprocă şi pe comunicarea care deschide căile senzitive şi emoţionale.

Luna în sextil sau trigon cu Mercur oferă un excelent factor afectiv (bun simţ) şi intelectual (energie nervoasă) ce leagă sensibilitatea de mental. Imaginaţia este disciplinată de intelect într-o manieră profitabilă şi permite o largă deschidere a spiritului. Buna intuiţie, onestitatea, logica şi adaptabilitatea sunt caracteristicile cele mai marcante ale subiectului.

Stadiul evenimentelor: Viaţa subiectului este destul de mobilă şi schimbătoare, dar nu ajunge haotică. Şansele legate de diverse conjuncturi de afaceri se schimbă cu rapiditate, dar sunt convergente pe calea succesului. împrejurările vieţii cotidiene sunt tratate cu multă inteligenţă şi supleţe, trezind simpatia anturajului care îl urmează. Subiectul alege din mulţimea de variante pe cele care corespund spiritului strălucitor aplicat în probleme ce îmbină visarea sensibilă cu profesiunea practică. El resimte necesitatea de a călători în lumea ideilor sau în lumea propriu-zisă, iar dorinţa se împlineşte. Aspectul este favorabil în special planului vieţii reprezentat de Casa III şi IV Relaţiile de familie sunt sănătoase şi se bucură de o lungă tinereţe (chiar la vârste înaintate soţii se pot comporta ca doi adolescenţi). Partenerul este inteligent şi susţine familia cu mult talent.

Luna în opoziție cu Mercur rupe acordul dintre inteligenţă şi imaginaţie, reprezentând un factor de frivolitate, superficialitate şi infantilism. Subiectul este lipsit de vivacitate, afectivitatea se blochează adesea şi întâmpină dificultăţi în exprimarea impresiilor sale sau exprimă mai multe impresii decât poate suporta un om. Posibile tulburări mentale.

Stadiul evenimentelor: Soluţiile adoptate pe diverse planuri sunt eronate sau greşit direcţionate. Apar ca extrem de probabile dificultăţi financiare care ar putea merge până la faliment. Viaţa cotidiană este marcată de indecizie, iar inconsistenţa în analiza conjuncturilor, fie favorabile, fie nefavorabile, reprezintă principalul obstacol în deciziile pertinente. Relaţiile de familie sunt destul de tulburi fie prin inconsistenţa trăirilor, fie prin surescitarea excesivă. Nu există acord între interesele partenerilor.

Luna în cuadratură cu Mercur reprezintă un factor de indecizie, versatilitate, nervozitate, excitabilitate, în cazul unor nativi, spiritul se poate dovedi penetrant dar, înglobând o mare doză de maliţiozitate, se transformă în viclean şi calomnios. în cazul altor subiecţi se dezvoltă nehotărârea, neatenţia şi vagabondajul spiritului şi al sensibilităţii (gânduri foarte numeroase şi tumultoase).

Stadiul evenimentelor: Putem remarca lipsa unui spirit de continuitate şi o mare doză de instabilitate. Subiectul alege din şiragul de întâmplări pe cele cu caracter duplicitar, însăilează împrejurări sau dovedeşte o prea mare uşurinţă în tratarea lor (de pildă caută uitarea în distracţii). Lipsa unor structuri regulate a conjuncturilor îl enervează şi se lansează, cu ingeniozitate, în bârfă şi defăimare. De obicei conduce prost acţiunile pe care le întreprinde şi se lansează în activităţi (de scriitor, de exemplu) pentru care nu are nici o chemare. Relaţiile de familie sunt marcate de dificultăţi de înţelegere, de interese divergente, de existenţa unui partener agitat. Subiectul este mai loial şi mai atent cu prietenii decât cu familia.