Luna în conjuncție cu Ascendentul accentuează toate caracteristicile oferite de Lună, urmărind însă adaptarea după calităţile semnului Ascendent.  Luna, plasată în Casa I, oferă o natură copilăroasă, nervoasă,  cu reacţii inhibate şi stări contradictorii. Structura conţine imaginaţie fertilă, susceptibilitate şi inconstanţă care conduc la manifestări zgomotoase şi accese de mânie. Subiectul are obiceiul de a plictisi sau hărţui semenii cu propriile opinii. Luna plasată în Casa XII generează o natură supraemotivă ce preferă intimitatea, izolarea şi conservarea imaginii lirice interioare. Subiectul înclină spre nervozitate şi o puternică tendinţă de a se frământa singur pentru probleme lipsite de importanţă. Legăturile de familie sunt mai slabe, mai ales între mamă şi copil.

Luna în sextil sau trigon cu Ascendentul favorizează exprimarea în sens pozitiv a particularităţilor semnului în care este plasată Luna. În plus, subiectul este marcat de inteligenţă creatoare şi imprevizibilă, de o imaginaţie fertilă ce are însă nevoie de îndrumare, înţelegere şi afecţiune. Conştiinţa capacităţii de receptare a exteriorului provoacă apariţia unui spirit original, tenace, cu o mare forţă regenerativă şi dornic de a ajuta semenii. Este suficient de receptiv pentru a trata cu toleranţă sau fantezie mediul, pentru a construi şi păzi secrete.

Luna în opoziţie sau cuadratură cu Ascendentul
Dacă Luna este în opoziţie, în Casa VI, ea accentuează în primul rând indicaţiile ce se referă la crizele morale şi bolile acute ale subiectului din complexul Lună-Ascendent. Aspectul mai poate afecta sănătatea copilului, poate compromite raporturile cotidiene şi poate provoca tulburări în viaţa familială. Luna plasată în Casa VII oferă indicaţii asupra crizelor emoţionale şi influenţează puternic căsătoria. Deşi plin de sentimente, afecţiunea nu se poate dezvolta într-o dragoste adevărată şi subiectul trăieşte numai pentru impresii de moment. Restul aspectelor indică conflicte afective datorate unei adaptabilităţi scăzute la situaţii variabile, răceală sentimentală, obsesia de a nu i se răspunde la sentimente.