Relaţia dintre Jupiter şi Saturn reprezintă o asociere între Aer si Pământ. Cele două elemente sunt diametral opuse în ciclul lui Platon, iar între ele nu se poate realiza o dominanţă clară. Asta înseamnă că o fuziune este profitabilă, iar o ruptură are efecte grave, dar aspectul este în mare măsură determinat de elementul zodiacal în care este plasat. Având în vedere corespondenţele lui Jupiter si Saturn legate de vârsta omului, rezultă că aspectul este activ mai ales la maturitatea deplină şi la bătrâneţe, generând valori şi calităţi legate de aceste momente.

Jupiter în conjuncție cu Saturn oferă ambiţii posesive, capacităţi constructive şi nu atât tenacitate, cât deplasarea controlată si fermă a elanului vital spre exterior. El generează multă energie asociată adesea cu încăpăţânare şi rezistenţă fizică. Nevoia de activitate, care capătă un aspect metodic, poate contrabalansa insatisfacţia din alte planuri ale vieţii.

Stadiul evenimentelor: Conjuncţia dintre aceste planete reprezintă un punct important al temei şi atinge valoarea maximă când este plasată în M.C. (legat de corespondenţa lui Saturn cu Casa X). Ea indică amploare şi autoritate într-o muncă susţinută ce leagă viaţa de o anumită sarcină sau misiune bine definită. Subiectul are capacitatea de a atinge obiectivele, de a le pune în valoare şi a beneficia de pe urma lor numai printr-o muncă încrâncenată. Consecinţa ambiţiilor sau a rigorii se judecă după semnul în care se află conjuncţia, întrucât, într-un semn de Aer, Jupiter domină pe Saturn, iar într-unui de Pământ, Jupiter va fi cel dominat. în semnele în care planetele sunt în cădere sau exil efectele conjuncţiei sunt neplăcute, ele obstrucţionând domeniul indicat de semn sau Casă; de exemplu, în Fecioară, exilul lui Jupiter, va fi afectată sănătatea pe linia funcţiilor jupiteriene (ficatul şi vezica biliară).

Jupiter în sextil sau trigon cu Saturn reprezintă un factor de stabilitate şi ordine, oferind capacităţi creative si ponderaţie sau accentuând puterea de muncă. În psihicul subiectului se dezvoltă principiile de coeziune şi profunzime care generează înţelepciune, calm, voinţă şi conformare. El va avea vederi largi şi solide, va apela la atitudini filosofice şi va şti să-şi recunoască limitele. Aspectul ajută capacitatea de previziune.

Stadiul evenimentelor: Aspectul, foarte benefic, favorizează concepţia şi acordă posibilitatea de a duce munca la bun sfârşit de-a lungul anilor. Subiectul se dedică unui ideal ambiţios, poate politic, pe care şi-l asumă, iar efectul stăruinţelor depuse este foarte vizibil. Reuşita în viaţă se datorează competenţei, capacităţii de organizare şi administraţiei corecte. Subiectul măsoară cu exactitate obiectivele fixate, conservă tradiţia, dar întrebuinţează în aceeaşi măsură calităţile constructive. Spiritul de economie va conduce la creşterea patrimoniului prin moşteniri sau donaţii ori prin beneficii rezultate din exploatarea proprietăţilor. Efectele sunt mai folositoare, acordă securitate şi creează o situaţie mai frumoasă dacă Jupiter sau Saturn sunt în aspecte benefice cu Soarele.

Jupiter în opoziție sau cuadratură cu Saturn este un aspect care, prin dezacordul între cele două principii,  de contractare şi dilatare, generează melancolie, paralizie a voinţei, bănuieli nejustificate, agitaţie. Conflictul între două naturi antinomice diminuează perseverenţa şi decizia dar amplifică egoismul, neliniştea şi materialismul agresiv.

Stadiul evenimentelor: Confruntarea Aer-Pământ conduce la raţiuni statice, la dezorganizarea structurilor, la îmbătrânirea sau ancrasarea lor de-a lungul axei evoluţiei în viaţă. Subiectul acceptă restricţiile personale cu resemnare devenind tributar elementelor destinului care au apucat să se fixeze. Decepţiile în viaţă sunt datorate fie lipsei de şansă manifestată prin incapacitatea de a o vedea sau de a-i recunoaşte limitele, fie prin lipsa încrederii în forţele proprii. Uzura care continuă să roadă va ajunge până la insatisfacţie profundă, pesimism, avariţie, eşecuri sociale datorită încălcării legii. Uneori acest aspect leagă viaţa de o obligaţie sau sarcină definită şi de aceea se regăseşte în tema militarilor. Colateral, aspectul mai poate semnala tulburări serioase de familie cu părinţi de sex masculin, boală a ficatului şi a arterelor.