Relaţia dintre Jupiter şi Pluto reprezintă o asociere între elementul Aer, Umed şi Cald cu viteza de variaţie a stării Pământului. Această relaţie presupune mărirea receptivităţii materiei care îşi pierde supleţea pentru a căpăta forme definite sau pentru a se integra în structuri durabile. Vântul care modelează fantastice sculpturi sau erodează piscurile semeţe reprezintă o imagine folositoare, deşi ea se apropie mai mult de viteza de variaţie a Aerului, dar prin complementaritate se poate accepta.

Jupiter în conjuncție cu Pluto generează inspiraţia şi mândria aceluia care se simte protejat de o forţă exterioară. Subiectul percepe bogăţia morală sau materială ca pe un cadou, întrucât ea depăşeşte adesea forţele şi capacităţile proprii, care obligă la continuarea drumului sau la asumarea unei misiuni speciale în viaţă. Această soluţie va fi adoptată numai dacă stăpânul Ascendentului este în aspect cu conjuncţia.

Stadiul evenimentelor: Structurile se orientează către forme eruptive de filosofie, către experienţe pasionale, către judecătorul înţelept ce reacţionează violent. Natura aspectului oferă subiectului posibilitatea de a lua un nou start în viaţă, de a rupe cu valorile trecutului. Plasată în Rac ea nu va putea înfrânge ataşamentul faţă de trecut, dar va aduce revalorizări ingenioase. Plasată în Leu, în Casa X sau în Mijlocul Cerului, conjuncţia va activa la maxim calităţile organizatorice, oferind poziţii conducătoare în societate (şef pe diferite niveluri ierarhice, vedetă în lumea artistică...).

Jupiter în sextil sau trigon cu Pluto intensifică mult entuziasmul şi magnetismul care va alimenta, la rândul său, ambiţia creatoare, puterea independenţei şi fecunditatea gândirii. Puterea magnetică considerabilă va favoriza mai ales pătrunderea în zonele abisale sau atingerea înălţimilor de transcendere spirituală; calităţi oculte, rol educativ, pioşenie, profeţie.

Stadiul evenimentelor: Structurile sunt atât de categorice, încât devine evident că ascund o putere aspră care, la nevoie, se dezlănţuie şi îşi continuă drumul prin forţă. Subiectul poate traversa experienţe convingătoare ce întăresc conceptul datoriei speciale sau oferă protecţie în faţa agresiunii morale şi materiale. Spre deosebire de conjuncţie, aspectul oferă nu numai posibilitatea, ci mai ales capacitatea şi decizia efectivă de a lua un nou start în existenţă. Convergenţa realizată între talentul organizatoric şi creşterea capacităţilor intelectuale va oferi reuşită şi bogăţie la bătrâneţe, când subiectul va culege laurii întregii activităţi: „finis coronat opus" - sfârşitul încununează succesul.

Jupiter în opoziție sau cuadratură cu Pluto generează dorinţe nestăpânite, aroganţă şi bigotism, alterând viziunea asupra vieţii. Subiectul are o minte coruptă şi apreciază în cel mai înalt grad puterea, fiindu-i indiferent prin ce căi o obţine.

Stadiul evenimentelor: Aspectul anunţă structuri şi experienţe periculoase în care frauda va afecta grav viaţa subiectului. Într-o manieră generală, aspectul indică pierderi definitive: tendinţa de a fi jefuit de tot ce are, moartea persoanelor apropiate, alterarea totală a relaţiilor sau blocarea funcţiilor simbolizate de Jupiter. Mai este posibil ca aspectul să determine conjuncturi primejdioase, pline de elemente rebele şi mijloace îndoielnice pe care subiectul le va folosi pentru a prăda sau a lovi în viaţa altora. De exemplu, plasat într-un punct sensibil al temei, aspectul poate conduce la fanatism şi dorinţă de a exploata masele prin orice mijloace. Această variantă este foarte delicată, mai ales că nu este bine marcată şi poate exploda în orice moment.