Relaţia dintre Jupiter şi Neptun reprezintă calităţile şi aptitudinile în care acţionează principiul dilataţiei extreme, pentru o rezolvare sau o identificare ce generează depăşire. Prin cumularea între Apă şi viteza ei de variaţie natura cunoaşte fervoarea profunzimii, a expansiunii şi fuziunii dar întâmpină dificultatea de a face din acest bogat haos o lume organizată. Elementul Umed în exces sugerează stări tranzitorii, reflectarea condiţiilor ambiante, o lume lipsită de forme şi frontiere concrete.

Jupiter în conjuncție cu Neptun indică un mare potenţial artistic, filosofic sau religios. Acesta nu poate fi dezvoltat în întregime dacă alte elemente ale temei nu oferă tenacitate, întrucât conjuncţia este foarte bogată în indecizie. Idealismul, sensibilitatea, intuiţia sunt avantajele cele mai mari oferite de conjuncţie care generează o natură mistică, de milă, fecunditate şi forţe oculte - în funcţie de Casa în care se află.

Stadiul evenimentelor: Aspectul implică tatonarea împrejurărilor, căutarea contextului, dorinţa de a folosi limbajul inimii înaintea celui al minţii. Subiectul sare de la o idee la alta, de la o stare la alta, de la o situaţie la alta, căutând transformarea treptată spre o lume lipsită de frontiere concrete unde insesizabilul şi globalul, iraţionalul şi supra-raţionalul guvernează fără părtinire. Aspectul mai indică faptul că în viaţa omului aflat la maturitate deplină apar noi evenimente care au drept scop dezvoltarea prin intermediul omogenităţii şi continuităţii. La nivel inferior apare dragostea faţă de animale, la cel mediu dragostea faţă de artă şi muzică, iar la cel superior meditaţia religioasă. Dacă conjuncţia este prost aspectată sau se află în detriment într-un anumit semn zodiacal (Fecioara, de pildă) atunci fecunditatea este limitată drastic şi apare pericolul de scandal si fraudă.

Jupiter în sextil sau trigon cu Neptun dezvoltă bunătatea, blândeţea, afabilitatea şi oferă sentimentelor o puternică trăsătură umanistă. Mintea este receptivă la idei şi metode noi, iar inteligenţa le foloseşte în mod util pentru a alege calea cea mai scurtă spre adevăr şi cunoaştere. Prin ideologia generoasă, prin spiritualitate, fecunditate şi capacitatea de a folosi forţele oculte pentru a transforma lumea în bine, aspectul este profund benefic.

Stadiul evenimentelor: Se remarcă o structură conciliatoare care conduce la detenta condiţiilor de viaţă sau chiar mai mult, la şansă inexplicabilă dar minunată. Aspectul reprezintă o stare sau experienţe spirituale de o intuiţie extraordinară şi împrejurări cu putere de iniţiere. Pentru a putea face faţă acelor contexte, subiectul se va retrage într-un colţ calm pentru a-şi recupera forţele sau va simţi nevoia unor izolări pentru meditaţie religioasă. În final, subiectul câştigă mult în probitate şi sinceritate şi se va ocupa de opere de binefacere. Dacă este prost aspectat sau în detriment, subiectul va întâmpina dificultăţi în încercarea de a se arăta la înălţimea idealurilor sale; uneori, filantropia decade la nivelul de plăcere a bunăstării. Mai este posibilă apariţia unor probleme neobişnuite sau stranii, poate legate de o deficienţă a partenerului. Colateral, aspectul oferă liberalismul armonic care întăreşte dragostea, căminul şi reface, dacă era cazul, fericirea în căsnicie.

Jupiter în opoziție sau cuadratură cu Neptun generează reacţii limfatice, isterice ori teamă şi deprimare ce provin din slăbiciune. Dacă ansamblul temei indică voinţă şi spirit practic, acest aspect se poate dovedi foarte util. Numai atunci hipersensibilitatea la suferinţă va putea fi tradusă în acte pozitive; în caz contrar, psihicul va fi marcat de dezordine, compromisuri, deformarea realităţii. Aspectul poate indica probabilitatea ridicată de sănătate precară, griji domestice şi înclinaţia la înşelăciune, recepţionată de subiect sau practicată de acesta.

Stadiul evenimentelor: Confruntarea dintre curenţii de Aer şi turbioanele de Apă generează structuri cu adaptabilitate redusă, împrejurări ce corup sau conduc la experienţe superficiale sau tratate în acest mod. Aerul va prelua mult din umezeala Apei, imprimând subiectului opţiunea unor contexte stereotipe care corespund stării de plafonare. Aceasta se poate traduce prin risipă ori aviditate, prin conflicte religioase sau atracţia nefastă pentru pseudo-religii, mai ales dacă Balanţa domină. Pe planul afacerilor, reactivitatea scăzută la situaţii variabile duce la topirea şanselor cu urmări generatoare de scandaluri, procese. Pentru a nu cădea în ilegalitate sau a evita falimentul ar fi indicat ca subiectul să consulte permanent un consilier financiar.