Jupiter în conjuncție cu Ascendentul accentuează toate caracteristicile jupiteriene, urmând adaptarea după semnul Ascendent. Jupiter plasat în Casa I oferă veselie, generozitate, entuziasm care, uneori, pot conduce la optimism excesiv şi hedonism. Subiectul se adaptează cu uşurinţă la diferite împrejurări, utilizează inteligenţa pentru a crea o atmosferă de încredere sau pentru a interveni în ajutorul prietenilor. Dacă conjuncţia este afectată de disonanţe, atunci apar grijile, lipsa controlului de sine, deturnarea sensului practic şi colateral, afecţiuni hepatice sau biliare. Dacă Jupiter este plasat în Casa XII, se pare că subiectul se va dedica unor studii superioare, de o mare calitate. Intuiţia şi înclinaţia spre filosofie se vor dezvolta intens; excelentă configuraţie pentru ecleziaşti. Perceptiv, subiectul simte apropierea pericolului şi are o antipatie instinctivă faţă de cei care i-ar putea face rău. în disonanţă, voinţa va fi de scurtă durată, discreţia se transformă în secretul generator de conflict, iar retragerea devine izolare.

Jupiter în sextil sau trigon cu Ascendentul creează un fin psiholog care se ascunde în spatele aparenţei de nepăsare şi oferă inteligenţa clară care înţelege ansamblul unei situaţii şi nu se încurcă în multitudinea aspectelor secundare. Personalitatea devine mai spontană, mai suplă, posedă simţul argumentului şi facilitatea exprimării. Subiectul poate să ordone cu promptitudine în hotărâri şi precizie în comandă, dar poate să asculte şi să execute cu dezinvoltură. Această poziţie oferă aptitudini particulare pentru îndeplinirea de misiuni umanitare, aduce bogăţie şi onoare, îndreaptă aspiraţiile spre treptele înalte ale spiritului. Subiectul ştie să creeze în jurul său o atmosferă de simpatie şi acord, caută prietenii puternice, dar rămâne în acelaşi timp deschis la apelurile semenilor. Dorinţa de belşug sau de a parveni prin legalitate îl poate deturna spre acţiuni speculative, tendinţă pe care subiectul trebuie să o supravegheze.

Jupiter în opoziţie în Casa VI poate genera fie o atitudine nonşalantă faţă de muncă şi un optimism greşit manevrat ce seamănă cu înfumurarea care irită colegii, fie o atitudine rebelă faţă de legile morale sau ordinea de drept. Posibile tulburări hepatice sau patima alcoolului. Jupiter în Casa VII anunţă dificultăţi conjugale şi expansivitatea care stă la baza unor acţiuni reprobabile. Subiectul are nevoie să se exprime liber şi aceasta poate include dorinţa unor legături extra-conjugale sau generează jucătorul pătimaş la ruleta vieţii: ipocrizie, desfrâu, pariuri. Recepţionând într-un mod neplăcut atitudinea rezonabilă referitoare la obligaţiile pe care le implică o căsătorie, subiectul se îndreaptă adesea spre divorţ.