Prima şi ultima literă din alfabetul grecesc înseamnă începutul şi sfârşitul tuturor lucrurilor, limitele extreme ale totalităţii spaţio-temporale. În creştinism, e simbolul veşniciei şi al lui Dumnezeu. "Eu sunt Alfa şi Omega, zise Domnul Dumnezeu, Cel-Ce-Este, Cel-Ce-Era şi Cel-Ce-Vine, Atot-ţiitorul".

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara