”Simbol al omului care ocheşte ceva şi acre, deja, într-un fel, şi-a atins ţinta în efigie...Omul se identifică cu proiectilul său”. El se identifică şi cu ţinta sa, fie pentru a mânca prada pe care o vânează, fie pentru a face dovada vitejiei sau îndemânării sale. Tot astfel, foarte multe reprezentări de fiare ucigând căprioare le arată acoperindu-şi prada, ca pentru împerechere, înainte de a o devora: dublu fenomen de identificare şi de posedare. Arcaşul simbolizează dorinţa posedării: a ucide înseamnă a stăpâni. Eros este în general reprezentat cu un arc şi o tolbă.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara