Arcada se leagă de dubla simbolistică a pătratului şi cercului, reunind, aidoma firidei, volumele cubului şi cupei. Este o izbândă asupra platitudinii carnale. ”Arcada ce-şi ţine sus cununa de piatră proclamă victoria durabilă a efortului anagogic asupra ponderabilităţii materiale...” Ea mai evocă ”stilizarea spontană şi imediată a siluetei umane, cărei îi imită contururile şi-i subliniază dinamismul ascensional.”

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara