Anghila - simbol al disimulării - trimite la şarpe prin morfologia sa şi la simbolurile acvatice prin mediul în care trăieşte. În Egiptul antic, anghila era emblema lui Harsomtus din Dendera, soarele care răsare, simbol al manifestării primordiale înălţându-se din ape. În Japonia, este un animal comun şi este considerată un mesager divin: iconografia o asociază broaştei ţestoase.

Pe o treaptă inferioară, anghila (sau ţiparul) reuneşte simbolurile şarpelui şi apei. Ea a păstrat o conotaţie sexuală în argoul modern, unde desemnează penisul.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara