Se crede că amuleta posedă sau închide în ea o forţă magică: amuleta realizează ceea ce simbolizează, adică o relaţie specială între cel ce o poartă şi forţele pe care ea le reprezintă. ”ea fixează şi concentrează toate forţele...acţionând în toate planurile cosmice...ea aşază omul în centrul acestor forţe, făcând să-i crească vitalitatea, făcându-l mai real, garantându-i o situaţie mai bună după moarte”.

În Egipt, mumiile erau acoperite cu amulete de aur, de bronz, de piatră sau de ceramică spre a asigura nemurirea defunctului; ele mai slujeau şi la păstrarea sănătăţii, a fericirii şi a vieţii terestre. În funcţie de forma acestor amulete şi de imaginea pe care o reprezentau, se credea că pot conferi forţă, prospeţime a vieţii, conştiinţă trează, putinţa de a-ţi folosi membrele etc. Echerul cu vârful în sus şi având atârnat firul de plumb în mijlocul unghiului constituie o imagine cu virtuţi de amuletă, care aparţine atât artei religioase a străvechiului Egipt, cât şi simbolisticii masonice din zilele noastre: ea ar garanta o stabilitate perpetuă. Cele mai răspândite şi mai puternice dintre aceste talismane aveau forma de scarabeu, a unui ochi fardat, a nodului lui Isis, a crucii cu toartă.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara