Strângerea algelor, element important al alimentaţiei japoneze, se face potrivit unor ritualuri şintoiste, nu atât pentru că ele sunt roade ale mării, cât şi pentru că se crede că au însuşirea de a ocroti: algele asigură securitatea navigatorilor şi înlesnesc naşterile. Cufundată în elementul marin, rezervor de viaţă, alga simbolizează o viaţă fără limită şi care nu poate fi distrusă, viaţa elementară, hrana primordială.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara