Aerolitul este considerat ca fiind o teofanie, o manifestare şi un mesaj al cerului. Este asemenea unei scântei desprinse din focul celest, unui grăunte de divinitate coborât pe pământ. Potrivit credinţelor primitive, aştrii erau nişte divinităţi, iar bucăţelele care se desprindeau din ele erau aidoma unor seminţe. Aerolitul îndeplineşte o misiune analoagă celei a îngerului: aceea de a face să comunice cerul şi pământul. Aerolitul este simbolul unei vieţi superioare, care i se reaminteşte omului ca o vocaţie sau care i se comunică.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara