Este culoarea simbolică a infinitului, cerului, perfecţiunii, absolutului, lumii spirituale, idealului, dragostei platonice. Este şi culoarea păsării, fericirii, florii visurilor şi aspiraţiilor romantice în literatura multor popoare. Rece şi inaccesibil, albastrul e culoarea depărtării de lumea reală şi de viaţă (necropolele egiptene erau acoperite cu albastru). Sub aspectul ei tandru este o culoare feminină.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara