Această culoare desemnează când absenţa, când suma tuturor culorilor. De aceea, se asociază vieţii diurne, luminii, divinităţii, revelaţiei, purităţii ("albul virginal"), dar şi vidului, morţii (este culoare spectrelor din lumea de dincolo şi a doliului la multe popoare). În folclorul românesc, în forma sa derivată dalb ("florile dalbe"), e asociat frumuseţii fără seamăn, purităţii şi gingăşiei.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara