Metal preţios de culoare galbenă strălucitoare; e simbol solar şi întruchipare a perfecţiunii, regalităţii şi divinităţii. Se asociază imortalităţii, cunoaşterii, inteligenţei cosmice active. I se atribuie proprietăţi apotropaice şi tămăduitoare. E simbolul norocului, bogăţiei, puterii, fericirii (Epoca de aur); poartă însă şi pecetea ambivalenţei specifice marilor simboluri şi arhetipuri: sub formă de monedă, el semnifică perversiunea, exaltarea impură a dorinţelor, cupiditatea (complexul lui Midas sau al lui Harpagon), vanitatea şi idolatria (Viţelul de aur).

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara